مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مريم مقيميان, عليرضا ايرج پور, حبيب رضا ارزاني, "The Inter-professional Dimensions of Spiritual Care for Chronically Ill Patients: A Qualitative Study", Nursing and Midwifery Studies, Vol 8-1, 2019, PP.34-39
    Status: Available PDF
2. مريم مقيميان, محمد اكبري, جعفر مقدسي, ريحانه نيك نژاد, "Effect of Digital Storytelling on Anxiety in Patients Who Are Candidates for Open-Heart Surgery", Journal of Cardiovascular Nursing, Vol 34-3, 2019, PP.231-235
    Status: Available PDF
3. عليرضا ايرج پور, مريم مقيميان, حبيب رضا ارزاني, "Spiritual aspects of care for chronic Muslim patients: A qualitative study", Journal of Education and Health Promotion, Vol 7, 2018, PP.1-7
    Status: Available PDF
4. مريم مقيميان, عليرضا ايرج پور, "The requirements of hospital-based spiritual care for cancer patients", Supportive Care in Cancer, Vol 27-7, 2018, PP.2643-2648
    Status: Available PDF
5. عليرضا ايرج پور, مريم مقيميان, "Dimensions of the Spiritual Needs of Muslim Chronic Patients: A Qualitative Study", Journal of Muslim Mental Health, Vol 12-2, 2018, PP.29-43
    Status: Available PDF
6. وجيهه آنشي, روح اله شيخ ابومسعودي, مريم مقيميان, مريم هاشمي, طيبه كريمي, فهيمه كاشاني, قاسم يادگارفر, "بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سكته مغزي", مجله سلامت و بهداشت, Vol 19-1, 2017, PP.30-38
    Status: Available PDF
7. پوسف اصلانی, ریحانه نیک نژاد, مریم مقیمیان, جعفر مقدسی, محمد اکبری, "An investigation of the psychological experiences of patients under mechanical ventilation following open heart surgery", ARYA Atheroscler, Vol 13-6, 2017, PP.274-281
    Status: Available PDF
8. فهیمه کاشانی, پریسا کاشانی, مریم مقیمیان, مهسا شکور, "Effect of stress inoculation training on the levels ofstress, anxiety, and depression in cancer patients", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol 20, 2015, PP.359-364
    Status: Unavailable PDF
9. مریم مقیمیان, فهیمه کاشانی, محمد علی چراغی, اسماعیل محمد نژاد, "Quality of Life and Related Factors Among People With Spinal Cord Injuries in Tehran, Iran", Archives of Trauma Research, Vol 4, 2015, PP.1-5
    Status: Available PDF
10. مریم مقیمیان, راضیه امینی, فهیمه کاشانی, "تاثير گشتالت درماني بر ابرازوجود دانشجويان پرستاري", مجله پرستاري و مامايي جامعه نگر, Vol 25-79, 1395, PP.72-79
    Status: Available PDF
11. Rohallah Sheikh abumasoudi, Maryam Moghimian, Maryam Hashemi, Fahimeh Kaskani, Taebeh Karimi, Vajeheh Atashi, Shahin Salarvand, "مقايسه تأثيرارزشيابي عملي ساختار يافته عيني(OSCE ) با نظارت مستقيم و غير مستقيم براضطراب امتحان دانشجويان پرستاري", نشريه آموزش پرستاري, Vol 4, 1394, PP.1-8
    Status: Available PDF
12. روح اله شيخ ابومسعودي, فهيمه كاشاني, طيبه كريمي, شهين سالاروند, مريم السادات هاشمي, مريم مقيميان, وجيهه آتشي, پريسا كاشاني, "مقايسه تاثير دو شيوه آموزش (چهره به چهره و الکترونيکي) بر افسردگي، اضطراب و استرس مبتلايان به سرطان پستان", فصلنامه بيماري هاي پستان, Vol 8, 1394, PP.24-34
    Status: Available PDF
13. روح اله شيخ ابومسعودي, مريم السادات هاشمي, شهين سالاروند, طيبه كريمي, وجيهه آتشي, فهيمه كاشاني, مريم مقيميان, "بررسي تاثير آموزش الكترونيك و سرويس پيام كوتاه بر ميزان هموگلوبين گليكوزيله اضافه وزن بين جلسات و فشارخون بيماران ديابتي تحت درمان با همودياليز", مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه, Vol 13, 1394, PP.620-629
    Status: Available PDF
14. فهيمه كاشاني, مريم مقيميان, شهين سالاروند, پريسا كاشاني, "آگاهي نگرش عملكرد پرستاران درخصوص مهارتهاي ارتباط موثر در آموزش بيمار", مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي, Vol 12, 1394, PP.59-67
    Status: Available PDF
15. شهین سالاروند, علیرضا موید کاظمی, نرجس بحری, پیام دالوند, مریم مقیمیان, غفرعلی محمودی, فرزاد ابراهیم زاده, "فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه کارکنان درماني", فصلنامه مديريت پرستاري, Vol 4-3, 1394, PP.54-64
    Status: Available PDF
16. مريم مقيميان, راضيه اميني, "مقايسه تاثير گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاري اليس بر ابراز وجود دانشجوبان پرستاري", نشريه پرستاري ايران, Vol 27-89, 1393, PP.1-11
    Status: Available PDF
17. راضيه اميني, مينا جوزي, پروانه خراساني, "تاثير مشاوره و راهنمايي تحصيلي توسط استاد راهنما بر اضطراب دانشجويان پرستاري", آموزش پرستاري, Vol 2, 1392, PP.9-1
    Status: Available PDF
18. مريم مقيميان, طيبه كريمي, "تاثير آموزش گروهي تکنيک هاي خودگويي مثبت و تن آرامي و ترکيب آنها بر هراس اجتماعي دانشجويان پرستاري", نشريه پرستاري ايران, Vol 26, 1392, PP.66-75
    Status: Available PDF
19. فاطمه سلماني, مهرداد اذربرزين, "ارتباط سلامت معنوي و اضطراب امتحان در دانشجويان پرستاري", علوم پزشكي قم, Vol 3, 1391, PP.45-40
    Status: Available PDF
20. مريم مقيميان, فاطمه سلماني, مهرداد اذربرزين, "بررسي ارتباط تصويز ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد", مجله پژوهش پرستاري ايران, Vol 7, 1391, PP.64-71
    Status: Available PDF
21. مريم مقيميان, طيبه كريمي, "ارتباط صفات شخصيت و انگيزش تحصيلي در دانشجويان پرستاري", نشريه پرستاري ايران, Vol 25, 1391, PP.9-20
    Status: Available PDF
22. مريم مقيميان, راضيه اميني, "تاثير آموزش تفكر خلاق رانكو و چاد بر مهارتهاي مديرتي دانشجويان پرستاري", فصلنامه مديريت پرستاري, Vol 1, 1391, PP.26-35
    Status: Available PDF
23. مريم مقيميان, قاطمه سلماني, "مطالعه همبستگي سلامت معنوي و اميد در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشي-درماني سيد الشهدا وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، سال 138", مجله دانشگاه علوم پزشكي قم, Vol 6, 1391, PP.45-40
    Status: Available PDF
24. فاطمه سلماني, "مقايسه تاثير آموزش مهاتهاي برقراري ارتباط با بيماران رواني به روش ويلكينسون و شيميزو و سنتي بر افكار اضطراب دانشجويان پرستاري", پرستاري ايران, Vol 78, 1391, PP.42-51
    Status: Available PDF
25. مهرداد اذربرزين, محمد فشاركي, محمد اسلامي, "تاثير روش تدريس سخنراني و سخنراني همراه با pbl بر خودكارامدي دانشجويان پرستاري", آموزش در علوم پزشكي, Vol 10, 1389, PP.268-262
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مريم مقيميان, , "ابعاد مراقبت معنوي از بيماران مزمن: يک مقاله مروري", سمپوزيوم مراقبت هاي تسكيني, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
2. مريم مقيميان, , "واکاوي نقش در تيم بين حرفه اي مراقبت معنوي", سمپوزيوم مراقبت هاي تسكيني, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
3. ریحانه نیک نژاد , محمد اکبری, جعفر مقدسی, مریم مقیمیان, زهرا اسدی, زهره صالحی, سپیده احمدپور, , "تجارب زيسته دانشجويان از معاينه و مراقبت از بيماران معتاد در کارآموزي", همايش کشوري سلامت فرد جامعه محيط, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان, 1395
    Status: Available PDF
4. علیرضا ایرج پور, مریم مقیمیان, , "جايگاه و نقش معنويت در نظام سلامت", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدامت مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
5. جعفر مقدسی, مریم مقیمیان, موسی علوی, محمد اکبری, ریحانه نیک نژاد, , "آيا حضور روانپرستار در بيمارستان تخصصي قلب يک لزوم است؟", اولين همايش منطقه اي توسعه علو م پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
6. مهشيد معيني مهر, مريم مقيميان, فرح فيروزه, , "ارتباط افسردگي و مشخصات دموگرافيك در زنان پره اكلامپسي مراجعه كننده به مركز مراقبتهاي دوران بارداري در سال1391-92", اولين كنگره بين المللي علوم سلامت باروري و فرزند اوري, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران, 1395
    Status: Available PDF
7. مريم مقيميان, مهشيد معيني مهر, , "Development of Rehabilitation of Patient with cleft lip and Palate with 509 Nursing Care Plan", كنگره بين المللي شكاف لب و كام, دانشگاه علوم پزشكي صفهان, 1395
    Status: Available PDF
8. راضيه اميني, مريم مقيميان, مينا جوزي, , "امام جماعت مدير خط مقدم مسجد", همايش منطقه اي نماز تجلي عبوديت, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1392
    Status: Available PDF
9. ليدا ساساني, مريم مقيميان, علي ناجي, فاطمه لهراسبي, , "تجارب مشترك بيماران زن مبتلا به اختلالات دو قطبي در فاز مانيا", همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در ارتقاي سلامت, دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان, 1392
    Status: Available PDF
10. , "تاثير تكنيك هاي ارامسازي بر فشارخون در زنان يائسه", فشارخون, -, 1390
    Status: Available PDF
11. , "تاثير ارتباط با بيمار رواني بر افكار اضطرابي دانشجويان پرستاري", سايكوسوماتيك, -, 1390
    Status: Available PDF
12. , "تاثير مديريت نگرش بر كاركرد گروهي در پرستاري", تازه هاي پرستاري و مامايي, دانشگاه نجف اباد, 1390
    Status: Available PDF
13. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
14. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
15. , , "", , , 1390
    Status: Available PDF
16. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
17. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
18. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
19. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
20. , , "", , , 1391
    Status: Available PDF
21. , "", , , 1390
    Status: Available PDF
22. , "", , , 1390
    Status: Available PDF
23. , , "", , , 1390
    Status: Available PDF
24. , , "", , , 1390
    Status: Available PDF