مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1397/07/19 تکنولوژي پلاستيک پيشرفته آشنايي با مواد پليمري ...
2 1395/03/11 تکنولوژي پلاستيک پيشرفته PVT ...
3 1394/08/10 روشهاي توليد و کارگاه تراشکاري ...
4 1395/01/16 روشهاي توليد و کارگاه فرزکاري ...
5 1394/08/21 روشهاي توليد و کارگاه سنگ زني ...
6 1394/08/21 روشهاي توليد و کارگاه شکل دهي فلزات ...
7 1395/08/19 تکنولوژي پلاستيک پيشرفته تزريق پلاستيک ...
8 1394/10/03 تکنولوژي پلاستيک پيشرفته اکستروژن ...
9 1394/10/03 تکنولوژي پلاستيک پيشرفته طراحي هد اکستروژن ...
10 1395/01/16 روشهاي توليد و کارگاه ريخته گري ...