مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهسا بهداروندی, مهرداد آذربرزین, شهرام براز, "Comparison of body image and its relationships with body mass index in high school students of Ahwas Iran", International Journal of Pediatrics, Vol 5-2, 2017, PP.4353-4360
    Status: Unavailable PDF
2. مهرداد آذربرزین, آزاده ملکیان, فریبا طالقانی, "Adolescents’ Experiences When Living With a Parent With Cancer: A Qualitative Study", Iranain Red Crescent Medical Journal, Vol 18, 2016, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
3. مهرداد آذربرزين, فريبا طالقاني, آزاده ملكيان, شيرين صنيع اجلال, "When your parents have cancer adolescents psychosocial aspects", International Journal of Medical Research and Health Sciences, Vol 5-11, 2016, PP.245-251
    Status: Unavailable PDF
4. مهرداد آذربرزین, ازاده ملکیان, فریبا طالقانی, "Effects of supportive‑educative program on quality of life of adolescents living with a parent with cancer", مجله تحقيقات پرستاري و مامايي, Vol 20, 2015, PP.577-581
    Status: Unavailable PDF
5. منصوره احمدی فراز, اعظم فروغی پور, حیدرعلی عابدی, مهرداد آذربرزین, لیلا دهقانی, رخساره معمار, "Anxiety of Women Employees and The Process of Maternal Role", International journal of preventive medicine, Vol 4Supp, 2013, PP.S262-S269
    Status: Unavailable PDF
6. زهرا رفیعیان, مهرداد آذربرزین, فرهاد مصطفی موسی, اکبر حسن زاده, "اثرات ورزش در آب بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به ام اس", مجله تحقيقات پرستاري و مامايي, Vol 15, 2010, PP.43-47
    Status: Unavailable PDF
7. مرجان صغیرزاده, نرگس صادقی, مهرداد آذربرزین, "بررسي ارتباط مکانيسمهاي دفاعي و خودکارآمدي بيماران ايسکميک قلبي مراجعه کننده به بيمارستان فيض شهر اصفهان در سال1396", مراقبت پرستاري و مامايي ابن سينا, Vol 27-3, 1398, PP.170-177
    Status: Unavailable PDF
8. مهرداد آذربرزین, شهرزاد مالکی لوطکی, "رابطه تيپهاي شخصيتي با توانايي حل مسأله در مديران پرستاري", فصلنامه مديريت پرستاري, Vol 7-7-3, 1397, PP.9-16
    Status: Unavailable PDF
9. رعنا جعفری زاده, نرگس صادقی, مهرداد آذربرزین, "ابعاد سرمايه روانشناختي در پرستاران شاغل در بيمارستان روانپزشکي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي", نشريه پرستاري ايران, Vol 31-11, 1397, PP.40-48
    Status: Unavailable PDF
10. مهرداد آذربرزين, نصرالله عليمحمدي, سپيده صالحي, "The relationship between nurses awareness about risk management and errors in nursing records", International Journal of Medical Research and Health Sciences, Vol 5-7Sp, 1395, PP.185-188
    Status: Unavailable PDF
11. مهرداد آذربرزین, فریبا طالقانی, آزاده ملکیان, "نوجواني از جنس بلور:مشکلالت روانشناختي نوجوانان داراي والد مبتلا به سرطان: يک مطالعه کيفي", فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي, Vol 3, 1394, PP.223-229
    Status: Unavailable PDF
12. منصوره احمدی فراز, حیدر علی عابدی, مهرداد آذربرزین, "تبيين تجارب زنان شاعل پيرامون نقش مادري-يک پژوهش کيفي پديدار شناسي", فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت, Vol 3-2, 1393, PP.137-148
    Status: Available PDF
13. مریم مقیمیان, فاطمه سلمانی, مهرداد آذربرزین, "بررسي ارتباط رضايت از تصوير ذهني از جسم و رشته تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد", مجله پژوهش پرستاري ايران, Vol 7-25, 1391, PP.64-71
    Status: Available PDF
14. مریم مقیمیان, فاطمه سلمانی, " ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوي در دانشجويان پرستاري", مجله دانشگاه علوم پزشکي قم, Vol دوره , 1390, PP.31-36
    Status: Unavailable PDF
15. فریبا حقانی, مهرداد آذربرزین, "يادگيري فعال، راهكاري جهت كاهش فاصله تئوري تا عمل در آموزش باليني", مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, Vol 9-11, 1390, PP.1179-1190
    Status: Unavailable PDF
16. علیرضا یوسفی, مهرداد آذربرزین, الهه سادات ضیایی, "يوتانازي(مرگ آسان)آري يا خير؟(چالشي در آموزش باليني)", ايراني آموزش در علوم پزشکي, Vol 9-11, 1390, PP.1332-1343
    Status: Unavailable PDF
17. علیرضا یوسفی, الهه سادات ضیایی, فرشته قلجایی, مهرداد آذربرزین, "مرگ مغزي و پيوند اعضا از منظر فقه، اخلاق و قانون و تاثير آن بر آموزش پزشكي", مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي, Vol 9-11, 1390, PP.1366-1375
    Status: Unavailable PDF
18. مهرداد آذربرزین, بهرام سلیمانی, "آگاهي و عملکرد پرستاران نسبت به انجام معاينات دوره اي در سال 1388", مجله پژوهش پرستاري ايران, Vol 5-17, 1389, PP.55-61
    Status: Unavailable PDF
19. محمد فشارکی, محمد اسلامی, مریم مقیمیان, مهرداد آذربرزین, "تاثير تدريس به روش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مساله بر خودکارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 87-88", مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي, Vol 10, 1389, PP.262-268
    Status: Unavailable PDF
20. زهرا رفیعیان, مهرداد آذربرزین, سیامک صفاری فرد, "تعيين تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضطراب، درد، تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان دکتر شريعتي اصفهان در سال 1385", فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه ازاد اسلامي, Vol 19, 1388, PP.25-30
    Status: Unavailable PDF
21. مهرداد آذربرزين, "بررسي ارتباط سابقه کار و رعايت استانداردهاي تزريقات عضلاني و پانسمان در چند بيمارستان منتخب اصفهان", فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي, Vol 18, 1387, PP.55-60
    Status: Unavailable PDF
22. فاطمه سلمانی, مهرداد آذربرزین, محبوبه محمدی, "بررسي ارتباط سلامت معنوي و اميد به زندگي در بيماران سرطاني", فصلنامه افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد), Vol 4-12, 1387, PP.41-49
    Status: Unavailable PDF
23. مهرداد آذربرزین, "بررسي کاربرد برخي دروس دانشگاهي رشته پرستاري در کار بالين از ديدگاه پرسنل طرح شاغل در بيمارستانهاي منتخب شهر اصفهان", فصلنامه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, Vol 4, 1386, PP.125-132
    Status: Unavailable PDF
24. مهرداد آذربرزین, سیمین کهن, سکینه محمدعلیزاده, سیروس فروهری, "مقايسه چگونگي تصوير ذهني از جسم در دهندگان و گيرندگان پيوند کليه قبل و بعد از عمل پيوند در بيمارستانهاي منتخب شهرهاي اصفهان و تهراندر سالهاي 76-75", مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان, Vol 6, 1377, PP.23-28
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهرداد آذربرزین, علیرضا ایرج پور, موسی علوی, , "کوريکولوم مراقبت تسکيني با رويکرد آموزش بين حرفه اي", سمپوزيوم مراقبت تكسيني , دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. مهرداد آذربرزين, , "ارايه مراقبتهاي جامعه نگر براي نوجوانان داراي والد مبتلا به سرطان", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. مهرداد آذربرزین, شهرزاد مالکی لوطکی, , "بررسي رابطه تيپ شخصيتي و توانايي حل مسئله در مديران پرستاري بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان", دومين کنفرانس بين المللي مديريت و روابط انساني, استانبول- ترکيه, 1395
    Status: Available PDF
4. مهرداد آذربرزين, فریبا طالقانی, آزاده ملکیان, شیرین صنیع اجلال, , "تاثير يک برنامه اموزشي- حمايتي بر مشکلات روانشناختي نوجوانان داراي والد مبتلا به سرطان", چهاردهمين کنگره سراسري انجمن مديکال انکولوژي و هماتولوژي ايران و کنفرانس سالانه پرستاري سرطان, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, 1394
    Status: Available PDF
5. مهرداد آذربرزين, فریبا طالقانی, آزاده ملکیان, , "سلامت نوجواناني که با والد مبتلا به سرطان زندگي مي کنند", اولين کنفرانس بين المللي پرستاري و مامايي در سلامت و خوب بودن, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 2014
    Status: Available PDF
6. مهرداد آذربرزین, , "روشي جديد در تشخيص بيماري ايدز", همايش آشنايي با بيماري ايدز, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1388
    Status: Available PDF
7. مهرداد آذربرزین, , "دانش و عملکرد پرستاران زن نسبت به سرطان پستان", 13th word congress on controversis in obstetrics , gynocologu and infertility, برلين- آلمان, 2010
    Status: Available PDF
8. مهرداد آذربرزین, , "بررسي نقاط قوت و ضعف مربيان از ديدگاه دانشجويان پرستاري در عرصه", اولين همايش سراسري آموزش باليني در پرستاري و مامايي, دانشگاه علوم پزشکي اردبيل, 1388
    Status: Available PDF
9. زهرا رفیعیان, مهرداد آذربرزین, سیامک صفاری فرد, , "تعيين تاثير موسيقي درماني بر ميزان اضطراب درد تهوع و علايم حياتي بيماران تحت جراحي سزارين در بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان سال 1385", هشتمين کنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران, تهران, 1388
    Status: Available PDF
10. مهرداد آذربرزین, , "تصوير ذهني از جسم در زنان ماستکتومي شده", The 3 Asia pacific congress on Controversis in obstetrics, gynocology and infertility , پکن- چين, 2009
    Status: Available PDF
11. مهرداد آذربرزین, , "سرطان پانکراس", همايش داخلي سرطان هاي شايع از پيشگيري تا بازتواني, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1388
    Status: Available PDF
12. مهرداد آذربرزین, , "بررسي آگاهي و عملکرد پرستاران نسبت به معاينات دوره اي سرطان پستان", پنجمين کنگره بين المللي سرطان پستان, تهران, 1388
    Status: Available PDF
13. زهرا رفیعیان, مهرداد آذربرزین, فرهاد مصطفی موسی, راضیه حسینی, افسانه حیدرپور, , "Investigation of the effect of exercise in water on the quality of life of the patients with multiple sclerosis", 13th international congress of medical sciences , تبريز-دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز, 2008
    Status: Available PDF
14. مهرداد آذربرزین, , "بررسي وجود بيماري هاي پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي عروق کرونر ", شانزدهمين کنگره انجمن قلب ايران با مشارکت انجمن قلب آمريکا, تهران, 1387
    Status: Available PDF
15. زهرا رفیعیان, مهرداد آذربرزین, فرهاد مصطفی موسی, , "Investigation of the effect of exercise in water on the quality of life of the patients with multiple schlreosis", International conferences on health promotion and quality in health services, تايلند-بانکوک, 2008
    Status: Available PDF
16. مهرداد آذربرزین, , "مراقبت هاي پرستاري بر اساس فرايند در بيماران مبتلا به ام اس", سمپوزيوم ارتقا سلامت در بيماري ام اس, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1387
    Status: Available PDF
17. مهرداد آذربرزین, , "بررسي ارتباط سابقه کار و رعايت استانداردهاي تزريقات عضلاني و پانسمان در چند بيمارستان منتخب اصفهان", اولين همايش کشوري استاندارد ، توسعه و سلامت, دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه, 1386
    Status: Available PDF
18. زهرا رفیعیان, مهرداد آذربرزین, فرهاد مصطفی موسی, راضیه حسینی, سهیلا رضایی, , "ورزش در آب و تاثير آن بر برخي ابعاد کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس", کنفرانس ملي سراسري ام اس و يافته هاي پيرامون آن, آزاد , 1386
    Status: Available PDF
19. مهرداد آذربرزین, , "نانو تکنولوژي و نانومديسين", همايش هفته پژوهش, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Available PDF
20. مهرداد آذربرزین, , "بررسي ارتباط دروس دانشگاهي رشته پرستاري و کار باليني از ديدگاه پرسنل طرح برخي از بيمارستان هاي ضهر", هشتمين همايش کشوري آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشکي کرمان, 1385
    Status: Available PDF
21. مهرداد آذربرزین, , "نانو تکنولوژي و جراحي پيوند عروق کرونر قلب", پانزدهمين کنگره انجمن جراحي قلب و عروق ايران , تهران, 1385
    Status: Available PDF
22. مهرداد آذربرزین, , "مراقبتهاي پرستاري در اختلالات تصوير ذهني از جسم در افراد دهنده پيوند اعضا", همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري در بيماري هاي خاص, کرمانشاه, 1384
    Status: Available PDF
23. مهرداد آذربرزین, , "بررسي علل احتمالي نارسايي مزمن کليه در يکصد بيمار مراجعه کننده به بيمارستان شريعتي اصفهاندر سال 1383", اولين همايش استاني دانشجويي تازه هاي پرستاري در اختلالات دستگاه ادراري تناسلي, اصفهان, 1384
    Status: Available PDF
24. مهرداد آذربرزین, مرجان متقیان, مرضیه محمدی, نفیسه رضوی, افسانه حیدرپور, , "بررسي تصوير ذهني از جسم در زنان ماستکتومي شده", همايش سراسري پيشگيري، درمان و بازتواني, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1384
    Status: Available PDF
25. مهرداد آذربرزین, , "تشخيص و درمان سندروم ضربان ساز", چهاردهمين کنگره انجمن قلب و عروق ايران , تهران-محل اجلاس سران, 1383
    Status: Available PDF
26. مرداد آذربرزین, سیمین کهن, سکینه محمدعلیزاده, سیروس فروهری, , "مقايسه تصوير ذهني از جسم در دهندگان و گيرندگان، قبل و بعد از پيوند کليه در بيمارستانهاي منتخب شهرهاي اصفهان و تهران در سالهاي 76-75", کنگره سراسري مراقبتهاي پرستاري, تهران-دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران, 1378
    Status: Available PDF
27. مهرداد آذربرزین, , "بيماري کروتزفلد جاکوب", همايش سراسري پرستاري- مامايي در بيماري هاي اعصاب, تهران, 1378
    Status: Available PDF
28. منصوره احمدی فراز, , "اشتغال و بارداري در زنان شاغل", اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري, نجف آباد, 1391
    Status: Unavailable PDF