مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Mina MOSTAHFEZIAN, Omid TANHAEE, "اولويت بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزشهاي آبي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)", International Journal of Science Culture and Sport, Vol 5(3), 2017, PP.240-251
    Status: Available PDF
2. مينا مستحفظيان, محمد احساني, "نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي", Science and Education, Vol Speci, 2017, PP.353-359
    Status: Available PDF
3. Mina Mostahfezian, "Predictions of Conflict Management Strategy with Personality Traits in Youth and Sport Departments’ Managers in Isfahan Province", International Journal of Scientific Management and Development, Vol 5(11), 2017, PP.539-543
    Status: Available PDF
4. مینا مستحفظیان, "ارتباط بين فناوري اطلاعات و ساختار سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر", Research in Sport Management and Psychology, Vol 4(2), 2016, PP.7-18
    Status: Available PDF
5. حسین صفری نسرانی, مینا مستحفظیان, رخساره بادامی, "مقايسه نگرش مديران ارشد و مديران ورزشي استان اصفهان نسبت به ورزش همگاني وحرفه اي", International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol 4(2), 2015, PP.207-210
    Status: Available PDF
6. فاطمه تیموریان, مینا مستحفظیان, "بررسي عوامل فرهنگي-اجتماعي موثر بر گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان شهرضا با تأکيد بر شبکه هاي اجتماعي", International Journal of Review in Life Sciences, Vol 5(8), 2015, PP.913-916
    Status: Available PDF
7. زهره کریمی, مسعود نادریان جهرمی, مسعود انصاری مهر, مینا مستحفظیان, "تعيين ميزان آشنايي مديران چهارحوزه ورزشي اصفهان ازاصول مديريت شطرنجي دراجراي برنامه هاي سازماني", Journal of Applied Science and Agriculture-RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY, Vol 9(2), 2014, PP.834-840
    Status: Available PDF
8. لیلا صرامی, مینا مستحفظیان, حمید خداداد, الهام افتخاری قینانی, "نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي", Research in Sport Management and Psychology, Vol 2(3), 2014, PP.13-18
    Status: Available PDF
9. زهره مشکاتی, بیتا اسکندری, مینا مستحفظیان, "رابطه بين عدالت سازماني با رفتار مدني و اعتماد سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس", Research in Sport Management and Psychology, Vol 2(2), 2014, PP.39-44
    Status: Available PDF
10. بهاره یبلویی, مینا مستحفظیان, زهره مشکاتی, "ارتباط بين کدهاي اخلاقي با ابعاد شخصيتي دبيران تربيت بدني استان اصفهان", Research in Sport Management and Psychology, Vol 2(4), 2014, PP.30-33
    Status: Available PDF
11. احمد رضا کیانی, مهدی نمازی زاده, مسعود انصاری مهر, مینا مستحفظیان, "برنامه ريزي يكپارچه سازي منابع در ورزش باشگاهي و ارائه مدل SERP", International Journal of Sport Studies, Vol 4 (4), 2014, PP.487-496
    Status: Available PDF
12. شقایق باهوش نایینی, مجید خوروش, مینا مستحفظیان, "بررسي ارتباط بين مهارت هاي سه گانه مديريتي با خلاقيت شغلي دبيران تربيت بدني استان اصفهان", Journal of Applied Science and Agriculture-RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY, Vol 9(4), 2014, PP.2000-2003
    Status: Available PDF
13. نسرین بیدلی, مینا مستحفظیان, "مقايسه علائق، انگيزه ها و تنگناهاي گذراندن اوقات فراغت جوانان دختر و پسر 18 تا 28 سال با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol 4, 2014, PP.1751-1756
    Status: Available PDF
14. الهام افتخاری قینانی, مسعود اعتمادی فر, مینا مستحفظیان, اردشیر ظفری, "تاثير تمرينات مقاومتي و ويبريشن بر تغييرات هورموني زنان با بيماري ام اس", Neurology Asia, Vol 19(1), 2014, PP.63-67
    Status: Available PDF
15. نگار بحرینی, جهانگیر کریمیان, مینا مستحفظیان, علی طغیانی خوراسگانی, اعظم خندان پور ارانی, "بررسي رابطه بين عوامل شناختي وتصميم به کارآفريني دردانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور", Research in Sport Management, Vol 1(5), 2013, PP.188-192
    Status: Available PDF
16. سید ضیاء الدین رضوی, مینا مستحفظیان, سید محمد علی میر حسینی, "نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران ليگ برتر فوتبال ايران", Advances in Environmental Biology, Vol 7(13), 2013, PP.4053-4058
    Status: Available PDF
17. سمیه رهبری, مینا مستحفظیان, مسعود نادریان جهرمی, "مقايسه کيفيت زندگي مردان بهره ور و غيربهره ور از مکان هاي ورزشي شهرداري در مناطق 14گانه شهراصفهان", International Journal of Sport Studies, Vol 3(2), 2013, PP.175-179
    Status: Available PDF
18. مجید خوروش, مینا مستحفظیان, مریم هداییان, رقیه دادخواه, رویا رضایی, نگار بحرینی, "رابطه مهارت هاي سه گانه مديريت با مديريت تعارض در بين دبيران تربيت بدني استان اصفهان", Research in Sport Management, Vol 2(1), 2013, PP.53-59
    Status: Available PDF
19. پروین شایگان فرد, مینا مستحفظیان, قاسم رحیمی, "ارتباط بين نفوذ اجتماعي و عملکرد شغلي دبيران تربيت بدني استان اصفهان از ديدگاه مديران مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش", Advances in Environmental Biology, Vol 7(13), 2013, PP.4242-4245
    Status: Available PDF
20. مهدی شریفی مقدم, اسماعیل شریفیان, مینا مستحفظیان, "ارزيابي مديريت کيفيت خدمات در صنعت مهمانسراهاي ورزشي ايران", World Applied Sciences Journal, Vol 24-5, 2013, PP.660-666
    Status: Available PDF
21. نگار بحرینی, جهانگیر کریمیان, مینا مستحفظیان, علی طغیانی خوراسگانی, ابراهیم رستمی دره سری, "Surveying on relationship between cognitive factors ", Research in Sport Management and Psychology, Vol 1(3), 2013, PP.8-16
    Status: Available PDF
22. حسن عبدی, مینا مستحفظیان, سید حسن هراتی, اصغر کیان زاده, اصغر نقفی تیره شبانکاره, محمد نصیری, "بررسي رفتار شهروندي سازماني اساتيد تربيت بدني و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي", Research in Sport Management and Psychology, Vol 1-1, 2013, PP.1-4
    Status: Available PDF
23. مینا مستحفظیان, لیلا صرامی, "بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت هواداران فوتبال", International Research Journal of Applied and Basic Science, Vol 3(10), 2012, PP.2039-2042
    Status: Available PDF
24. مینا مستحفظیان, رسول نظری, لیلا صرامی, "تجزيه و تحليل نگرش هاي داوطلبي در رويدادهاي بين المللي ورزشي", European Journal of Experimental Biology, Vol 2(5), 2012, PP.1539-1544
    Status: Available PDF
25. معصومه احدی زاده, رخساره بادامی, مینا مستحفظیان, "رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني (بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM) در بين مسئولين هيات هاي ورزشي استان اصفهان", World Journal of Sport Sciences, Vol 6(4), 2012, PP.328-330
    Status: Available PDF
26. حسن عبدی, مينا مستحفظيان, سید حسن هراتی, اصغر کیانزاده, اصغر نقفی تیره شبانکاره, محمد نصیری, "بررسي رفتار شهروندي سازماني بين اساتيد تربيت بدني و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد", Multi disciplinaryisi journal in all field science, Vol 19(9), 2012, PP.315-320
    Status: Available PDF
27. الهام افتخاری, مینا مستحفظیان, مسعود اعتمادی فر, اردشیر ظفری, "تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز", مجله آسيايي طب ورزشي, Vol 3(4), 2012, PP.279-284
    Status: Available PDF
28. مهري براتي, مينا مستحفظيان, سعيد جعفري, سميه رهبري, "طراحي مدل رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند و چابکي سازماني با اثربخشي سازماني کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان", مطالعات مديريت ورزشي, Vol 11-57, 1398, PP.217-238
    Status: Available PDF
29. مينا مستحفظيان, زهرا خدايي, سميه رهبري, "بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مجازي بر عملکرد شغلي معلمان تربيت بدني", پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي, Vol 14-28, 1397, PP.183-194
    Status: Available PDF
30. مينا مستحفظيان, سميه رهبري, مسعود راعي دهقي, "ارزيابي ميزان آشنايي معلمان تربيت¬بدني استان اصفهان با حقوق ورزشي", پژوهش در ورزش تربيتي, Vol 15, 1397, PP.17-44
    Status: Available PDF
31. مينا مستحفظيان, زهره كريمي, مسعود نادريان, "تعيين ميزان کاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجراي برنامه هاي سازماني توسط مديران چهار حوزه ورزشي شهر اصفهان", پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي, Vol 13-25, 1396, PP.264-249
    Status: Available PDF
32. بهاره یبلویی, مینا مستحفظیان, زهره مشکاتی, "رابطه بين مولفه هاي اخلاقي با ويژگيهاي شخصيتي", فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري, Vol 11(1), 1395, PP.137-144
    Status: Available PDF
33. سمیه رهبری, مینا مستحفظیان, مسعود نادریان, "مقايسه کيفيت زندگي شهروندان فعال و غير فعال حرکتي(مطالعه موردي: اماکن ورزشي شهرداري اصفهان)", پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حرکتي, Vol 12-24, 1395, PP.215-228
    Status: Available PDF
34. سيده نسيبه كاظمي, مينا مستحفظيان, "بررسي رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافيت نقش منجيان غريق ـ مربيان شناي زن استان اصفهان", مطالعات مديريت ورزشي, Vol 8-38, 1395, PP.35-50
    Status: Available PDF
35. مينا مستحفظيان, سميه رهبري, هاجر صفري, "ارتباط کيفيت زندگي با خودکارآمدي جانبازان ورزشکار و غير ورزشکار استان اصفهان", مجله مديريت فراگير, Vol 2(1), 1395, PP.12-19
    Status: Available PDF
36. مينا مستحفظيان, سميه رهبري, حميد طاهري, "ارتباط مهارت هاي مديريتي و مهارت هاي ارتباطي مديران ورزش استان اصفهان", مجله مديريت فراگير, Vol 2(1), 1394, PP.114-120
    Status: Available PDF
37. سید امیر احمد مظفری, علی محمد امیرتاش, "مقايسه سلامت عمومي وكيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي فعال وغيرفعال حركتي دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه چهاركشور", مجله پژوهش در علوم ورزشي- تخصصي مديريت ورزشي, Vol 25, 1388, PP.-105-118
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. زهرا عزيزي, مينا مستحفظيان, سميه رهبري, سعيد جعفري, , "بررسي رابطه رهبري تحولي و احساس خودکارامدي با يادگيري خودتنظيمي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان", سومين كنگره ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت- اولين كنگره ملي مديريت راهبردي در ورزش, گيلان, 1398
    Status: Available PDF
2. محمود جمالي گله, محمد خاكي, مينا مستحفظيان, , "ارتباط عدالت سازماني و تعهد سازماني با سلامت رواني دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياري", چهارمين همايش ملي كاربرد علوم ورزشي در توسعه تربيت بدني و ورزش قهرماني, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه, 1398
    Status: Available PDF
3. غلامرضا كبيري, مينا مستحفظيان, , "الگوي علّي روابط بين هوش فرهنگي، توانمند سازي روان شناختي با رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اصفهان ", دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت, اهواز, 1397
    Status: Available PDF
4. مينا مستحفظين, محمد امين موحد, , "1 نقش مديريت استراتژي در برگزاري مسابقات ورزشي فوتبال ليگ برتر", اولين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت, آبادان, 1396
    Status: Available PDF
5. ضيا الدين رضوي, مينا مستحفظيان, , "نقش مديريت استراتژي تحول بر توسعه برند ورزشي", اولين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت, دانشگاه علوم پزشكي آبادان, 1396
    Status: Available PDF
6. عاطفه یکپایی, مینا مستحفظیان, , "نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي", سومين همايش ملي علم و ورزش, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر, 1394
    Status: Available PDF
7. امید تنهایی, مینا مستحفظیان, , "اولويت بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزش هاي آبي با استفتده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)", اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني, تهران-دانشگاه بين المللي امام خميني, 1395
    Status: Available PDF
8. کتایون ظفریان, مینا مستحفظیان, مهدی نمازی زاده, , "بررسي و اولويت بندي عوامل انگيزشي هواداران تيم فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان", سومين همايش ملي علم و ورزش, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر, 1394
    Status: Available PDF
9. مینا مستحفظیان, لیلا ایمانیان, سمیه رهبری, , "بررسي نقش کيفيت خدمات در تداوم شرکت در برنامه هاي صبحگاهي بانوان شهرستان نجف اباد با استفاده از مدل سروکوال", اولين همايش ملي بازاريابي ورزشي, تهران-اکادمي ملي المپيک, 1394
    Status: Available PDF
10. فاطمه پیرمرادیان, مینا مستحفظیان, , "نقش مديريت استعداد در تعهد سازماني کارکنان سازمان ها", كنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري, مازندران, 1394
    Status: Available PDF
11. , "تعيين ميزان کاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجراي برنامه هاي سازماني توسط مديران باشگاههاي حرفه اي شهر اصفهان", دومين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني , مبارکه, 1392
    Status: Unavailable PDF
12. سميه رهبري, مينا مستحفظيان, مسعود نادريان, , "مقايسه کيفيت زندگي مردان بهره ور و غيربهره ور از مکان هاي ورزشي شهرداري در مناطق 14گانه شهر اصفهان", دومين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي , دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 1392
    Status: Available PDF
13. سمیه رهبری, مسعود نادریان جهرمی, , "مقايسه کيفيت زندگي شهروندان بهره ور و غيربهره ور از مکانهاي ورزشي شهرداري درمناطق 14گانه شهر اصفهان", اولين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني, مبارکه, 1391
    Status: Unavailable PDF
14. لیلا صرامی, مینا مستحفظیان, , "تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت عمومي و ميزان شادکامي افراد فعال و غير فعال حرکتي", اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1391
    Status: Available PDF
15. لیلا صرامی, مینا مستحفظیان, , "مقايسه اثربخشي مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر فوتبال از ديدگاه بازيکنان ", اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
16. حسین عبدالهی, مسعود نادریان, مینا مستحفظیان, , "رابطه بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده و خلاقيت مديران و معاونان در اداره هاي تربيت بدني استان اصفهان", اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
17. وجیهه ایتی پور, اکبر اعتباریان, مینا مستحفظیان, , "ارتباط بين سبک هاي دفاعي مديران و رضايتمندي کارکنان از آنها در سازمان تربيت بدني استان اصفهان", اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
18. محمد فرهمند نیا, مینا مستحفظیان, مهدی نمازی زاده, , "مطالعه عوامل بازدارنده مشارکت شهروندان شهرستان شيراز در ورزش همگاني از ديدگاه بانوان", همايش ملي تفريحات ورزشي, تهران, 1390
    Status: Available PDF
19. رسول نظری, , "شناسايي نگرش داوطلبي در رويدادهاي بين المللي ورزشي", يازدهمين کنفرانس بين المللي علوم ورزشي, آنتاليا, 2010
    Status: Unavailable PDF
20. محمد رضا نعمت الهی, , "ارتباط رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزش مشارکت دانشجويان ورزشکار مرد", همايش منطقه اي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني , دانشگاه آزاد مبارکه, 1389
    Status: Unavailable PDF
21. , "ورزش، توريسم، انگيزش اجراوكاربردچارچوب توريسم", امنيت وتوسعه پايدارگردشگري-فرماندهي انتظامي اصفهان, هتل عباسي اصفهان, 1388
    Status: Unavailable PDF
22. سید امیر احمد مظفری, علی محمد امیرتاش, , "مقايسه سلامت عمومي وكيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي فعال وغيرفعال حركتي دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه چهاركشور", سومين كنگره ملي مديريت ورزشي, شهرکرد, 1388
    Status: Unavailable PDF
23. , "رابطه بين ويژگيهاي فردي (سن،سابقه‌ي بازي وعوامل اجتماعي واقتصادي)باانگيزه رقابت دربازيكنان زن ليگ برترهندبال ايران", سومين كنگره ملي مديريت ورزشي, شهرکرد, 1388
    Status: Unavailable PDF
24. الهام افتخاری, مهدی شریفی مقدم, , "بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اوباشيگري تماشاگران فوتبال", كنگره بين المللي علم و فوتبال تهران, تهران, 2009
    Status: Unavailable PDF
25. سید امیر احمد مظفری, , "مقايسه وضعيت سلامت عمومي و فعاليت هاي آموزشي پژوهشي اعضاي هيئت علمي فعال و غير فعال حرکتي دانشگاههاي آزاد منطقه 4 کشور", ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي جزيره کيش, دانشگاه کيش, 1386
    Status: Unavailable PDF
26. , "تأثير تمرينات هوازي ويژه بر ميزان آهن، فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم خون دانشجويان دختر غير ورزشکار", چهارمين همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاه گيلان, گيلان, 1379
    Status: Unavailable PDF