طرحهای پژوهشی

1. لیلا صرامی حمید خداداد الهام افتخاری , "نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي", تاریخ تصویب طرح :1391/07/10, تاریخ خاتمه :1393/04/17
2. الهام افتخاری مسعود اعتمادی فر , "تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز", تاریخ تصویب طرح :1389/07/10, تاریخ خاتمه :1390/07/10