کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
استاندارد هاي تدوين پروپوزال 1397/09/27 دانشكده حقوق الهيات و معارف اسلامي دانشكده حقوق الهيات و معارف اسلامي