دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 حقوق مدني کارشناسي
2 حقوق تطبيقي کارشناسي
3 مقدمه علم حقوق کارشناسي
4 حقوق تجارت کارشناسي
5 آيات الاحکام کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 حقوق تجارت 1 حقوق تجارت دکتر ستوده تهراني دکتر اسکيني
2 حقوق تجارت 2 حقوق تجارت دکتر ستوده تهراني دکتر اسکيني
3 حقوق تجارت 3 حقوق تجارت 3
4 حقوق تجارت 4 حقوق تجارت 4

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه، يکشنبه، د مراجعات دانشجويي 13:30-15 مشاوره تحصيلي و فرهنگي تربيتي دانشجويان
سه شنبه حقوق تجارت 1 11:20-12:50 مفهوم تاجر و معاملات تجاري
شنبه حقوق تجارت 3 9:40-11:10 کليات عقود و قرارداد ها
يکشنبه حقوق مدني 2 9:40-11:10،11:20-12:50،15-16:3 اموال و مالکيت
سه شنبه حقوق تجارت 2 13:30-15:10 حقوق شرکتهاي تجاري
شنبه، دوشنبه انجام امور پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي 11:15-12:45 مراجعات حضوري و تماس تلفني دانشجويان تحصيلات تکميل