مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. وحید منوچهری, محسن شکرچی زاده, "Legal Access of Accused and Grievant to the Judicial Record and its Information: A Comparative Study under Iran and France Law", International Journal of Humanities and Social Sciences - IJHS,, Vol 2-4, 2017, PP.1-13
    Status: Available PDF
2. ایمان ژیان پور, علیرضا آرش پور, محسن شکرچی زاده, "Humanitarian Protection of Women in Armed Conflicts", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6, 2015, PP.40-49
    Status: Available PDF
3. مهدی پیرحاجی, محسن شکرچی زاده, "Self-Inflicted Death in Criminal Law of Iran", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6, 2015, PP.194-200
    Status: Available PDF
4. عادل اصغرپور طلوعی , رحیم وکیل زاده, محمد علی حیدری , محسن شکرچی زاده, "استقلال در سببيت انکار ضروري دين و نقش علم در تحقق ارتداد", نشريه فقه و مباني حقوق اسلامي, Vol 51-1, 1397, PP.۷ -۲۶
    Status: Unavailable PDF
5. سید رضا سجودی, علی حسین نجفی ابرندآبادی, محسن شکرچی زاده, "ارکـان جرايـم تجـــاوز به اراضـي ملـي در پرتـو آموزه هاي جرم شناسي حقوقي", مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي, Vol 48-2, 1397, PP.473-494
    Status: Unavailable PDF
6. عزیز اله نوروزي, ولی رستمی, محسن شکرچی زاده, "موانع حقوقي مقابله با فساد مالياتي", فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري(دانشنامه حقوق و سياست), Vol 37, 1397, PP.11-28
    Status: Unavailable PDF
7. عادل اصغرپور طلوعی , رحیم وکیل زاده, محمدعلی حیدری, محسن شکرچی زاده, "تاملي در فلسفه مجازات توهين کنندگان به مقدسات اسلام", فصلنامه علمي ، پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي, Vol 11-2, 1397, PP.11-28
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سید مهدی رستگاری, محسن شکرچی زاده, , "مهريه در حقوق جزائي ايران و اسناد بين الملل حقوق بشر", دومين کنفرانس بين اللملي پژوهشهاي ديني ، علوم اسلامي فقه و حقوق در ايران و جهان اسلام , کرج, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. هاجر حمزه حسین آبادی, محسن شکرچی زاده, , "بررسي رابطه يوگا با روانشناسي جنايي و روانشناسي مدرن", اولين کنفرانس ملي دستاوردهاي پژوهشي در روانشناسي , علوم تربيتي و علوم انساني, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. سارا بهیار, محسن شکرچی زاده, , "علل جرم شناختي افزايش اعتياد در بين زنان و دختران ايراني", چهارمين همايش ملي حقوق ارزيابي کارآمدي قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران", ميبد, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. سارا بهیار, محسن شکرچی زاده, , "پيامد هاي گرايش زنان ايراني به مصرف مواد مخدر و راه هاي پيشگيري", چهارمين همايش ملي حقوق ارزيابي کارآمدي قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران, ميبد, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. هاجر حمزه حسین آبادی, محسن شکرچی زاده, , "بررسي نقش مراقبه و تمرکز بر پيشگيري از ارتکاب جرم", دومين همايش ملي حقوق و علوم جزا, انجمن پژوهشهاي علوم اجتماعي ايران, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. مریم دروگر, محسن شکرچی زاده, , "تحليل جرم شناختي بزهكاران يقه سفيد در نظام عدالت كيفري ايران", سومين همايش ملي رويکردهاي کاربردي و پژوهشي در علوم انساني و مديريت, قم, 1394
    Status: Available PDF
7. محسن شکرچی زاده, رعنا نادعلی, , "تغذيه گامي در جهت پيشگيري از بزهکاري اطفال و نوجوانان", اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF
8. محسن شکرچی زاده, فاطمه وحید دستجردی, , "تاثير سبک زندگي سارقين در سنين مختلف بر سفر مجرمانه از سکونتگاه", نخستين همايش ملي سبک زندگي، نظم و امنيت, دانشگاه زنجان, 1394
    Status: Available PDF
9. محسن شکرچی زاده, رعنا نادعلی, مینا قندهاری علویجه, , "نظام الکترونيکي اثبات جرم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92", همايش ملي قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392 در بوته نقد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه, 1394
    Status: Available PDF