سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت يو تي ام مالزي 1392
کارشناسی ارشد مديريت آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1387
کارشناسی مديريت دانشگاه اصفهان ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
کارشناس امور اداري و تشکيلات سازمان امور مالياتي کشور - اداره کل امور مالياتي استان اصفها 1380 1384
عضو کميته برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 93 94
مدير امور پژوهشي دانشکده دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 94 94

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت استراتژيک
2 سيستم هاي اطلاعات مديريت
3 مديريت تکنولوژي