کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه آموزشي ارزيابي اثرات زيست محيطي( مقدماتي) 1380/11/08 سازمان حفاظت محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست
همايش ملي بهداشت 1384/08/07 دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي
رويکردهاي نوين در مديريت آموزش 1390/08/26 مهندسي مشاور سامان مديريت آيادانا مهندسي مشاور سامان مديريت آيادانا
کارگاه مديريت استراتژيک شرکتها در زمان رکود اقتصادي 1388/10/23 موسسه علمي فرهنگي دانشوران علم و تدبير اسپادانا موسسه علمي فرهنگي دانشوران علم و تدبير اسپادانا
کارگاه آموزشي رهبري و مديريت فروش 1390/12/17 اصفهان اصفهان
دوره مديريت موثر آگاهي و نيازمندي 1390/09/26 اصفهان ان کيو ال


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه آموزشي نرم افزار رز ويند 1391/01/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد