مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. پروانه پیکانپور , مهسا بزرگی , مهسا معین , "Tidal currents model of Persian Gulf", The IIOAB Journal, Vol 7-Sup, 2016, PP.293-301
    Status: Available PDF
2. شقایق خالدان, لعبت تقوی, پروانه پیکانپورفرد, "بررسي تغييرات مکاني پراکنش سرب و کادميوم با استفاده از تکنيک‌هاي زمين‌آمار و GIS (مطالعه مورد: اراضي اطراف مجتمع فولاد مبارکه)،", مجله سلامت و محيط زيست, Vol 10-2, 1396, PP.- ۱۵۱-۱۶۴
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سید رحمان دانیالی, پروانه پیکانپورفرد, سولماز شمسایی, , "بررسي تاثير تغييرات اقليمي در عملکرد کندوي مدرن زنبورعسل در شهرستان خوانسار، همايش ملي فرآورده هاي زنبور عسل از منظر زيست شناسي، سلامت و اقتصاد", همايش ملي فرآورده هاي زنبور عسل از منظر زيست شناسي، سلامت و اقتصاد، دانشگاه اصفهان, دانشگاه اصفهان, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. پروانه پیکانپور فرد, مهسا بزرگی, بتول شمس, , "مدلسازي نحوه پراکنش ذرات معلق شهر قم با استفاده از نرم افزار AERMOD،", چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گردو غبار, يزد, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. پروانه پیکانپورفرد, مهسا بزرگی, مهسا معین, , "کاربرد روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) جهت تعيين الويت مناطق نمونه گردشگري استان چهارمحال بختياري", سومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري, دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 1394
    Status: Available PDF
4. پروانه پیکانپور فرد, مهسا بزرگی, مهسا معین , , "ارائه مدل جريانات جزو و مد خليج فارس", سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم تکنولوژي , برلين- آلمان , 1395
    Status: Available PDF
5. پروانه پیکانپور فرد, مهسا بزرگی , مهسا معین, , "مدلسازي نوسانات و جريانات ناشي از باد در سطح آب (مطالعه موردي: محدوده تنگه هرمز)", اولين همايش ملي و بين المللي علوم محيط زيست، کشاورزي و منابع طبيعي , همدان, 1395
    Status: Unavailable PDF
6. پروانه پیکانپورفرد, آذین شماعی, معصومه دهقان, , "مديريت زيستي لاک پشت پوزه عقابي در سواحل جزيره قشم", اولين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست, تهران, 1393
    Status: Available PDF
7. پرونه پیکانپور فرد, آذین شمایی, معصومه دهقان, ندا پیکانپور, , "مهندسي ارزش و مديريت زيست محيطي رودخانه سيروان", اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست, تهران, 1393
    Status: Available PDF
8. پروانه پیکانپور, آذین شمایی, معصومه دهقان, , "ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقدامات اصلاحي سايت اسقاط کشتي جزيره قشم", کنفرانس بين الملي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها , دانشگاه هنر اسلامي تبريز, 1393
    Status: Available PDF
9. پروانه پیکانپور, آذین شمایی, معصومه دهقان, , "بررسي مطلوبيت زيستگاه لاک پشت پوزه عقابي در خليج فارس", کنفرانس توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها , دانشگاه هنر اسلامي تبريز, 1393
    Status: Available PDF
10. پروانه پیکانپور , آذین شماعی , معصومه دهقان, ندا پیکانپور , , "ارزيابي اثرات و مديريت زيست محيطي کانون گردشگري پديده آبنوس", همايش بين المللي گردشگري نوين و توسعه اقتصادي, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
11. پروانه پیکانپور, مهسا بزرگی, مهسا معین, , "سطح بندي مناطق نمونه گردشگري استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از روش AHP", کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي, دبي, 1394
    Status: Available PDF
12. پروانه پیکانپور, مهسا یزرگی, مهسا معین, , "استفاده از روش AHP جهت سطح بندي مناطق نمونه گردشگري مطالعه موردي: مناطق نمونه گردشگري بازفت، چغاخور و سامان در استان چهارمحال و بختياري ", كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژي, مالزي, 1394
    Status: Available PDF
13. پروانه پیکانپورفرد, آذین شمایی, معصومه دهقان, ندا پیکانپور, , "ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه نمونه گردشگري بازفت با استفاده از روش ماتريس تلفيقي مخدوم", نخستين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي, موسسه علوم و فناوري خوارزمي شيراز, 1394
    Status: Available PDF
14. مهسا معین, پروانه پیکانپور, , "مدلسازي آلودگي هوا در صنعت سيمان", سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست, تهران-دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي, 1394
    Status: Available PDF
15. مهسا معین, پروانه پیکانپور, , "بررسي سياست هاي استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان جايگزين سوخت هاي فسيلي (مطالعه موردي کشورهاي توسعه يافته)", سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست, تهران-دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي, 1394
    Status: Available PDF
16. فرهاد ملکی, پروانه پیکانپور, , "اثرات زيست محيطي صنعت بتن و نقش بازيافت آن در محيط زيست", کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي, دبي, 1394
    Status: Available PDF
17. پروانه پیکان پورفرد, آذین شمایی, معصومه دهقان, ندا پیکانپور, , "مهندسي ارزش طرح آبرساني و آبياري آبادان و خرمشهر", نخستين کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي, شيراز, 1394
    Status: Available PDF
18. پروانه پیکانپور, آذین شمایی, معصومه دهقان, , "ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقدامات اصلاحي مورد نياز کانون گردشگري کارون", اولين همايش ملي ارزيابي، مديريت و آمايش محيط زيستي در ايران, اداره کل حفاظت محيط زيست همدان, 1393
    Status: Available PDF
19. پروانه پیکانپور , آذرین شماعی , معصومه دهقان , ندا پیکانپور , , "مهندسي ارزش و مديريت استراتژيک زيست محيطي رودخانه سيروان", كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها با محوريت كشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري, تبريز-دانشگاه هنر اسلامي , 1393
    Status: Unavailable PDF
20. پروانه پیکانپور , آذین شماعی , معصومه دهقان, , "ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقدامات اصلاحي مورد نياز کانون گردشگري کارون", اولين همايش ملي، ارزيابي، مديريت و آمايش محيط زيستي در ايران, همدان, 1393
    Status: Unavailable PDF