مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حسین هادی پور , , "ارائه يک مدل قابل اجرا از معماري نرم افزار با هدف ارزيابي کارآيي", همايش هفته پژوهش, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد, 1387
    Status: Available PDF