دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول طراحي كامپايلرها كارشناسي
2 ساختمان داده ها كارشناسي
3 نظريه زبانها وماشينها كارشناسي
4 برنامه سازي پيشرفته كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات