مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمد شاهقلی, سارا اولیویرو, فرانچسکو باینو, کیارا ویتاله-بروارونه, داریو گاستالدی, پاسکواله ونا, "Mechanical characterization of glass-ceramic scaffolds at multiple characteristic lengths through nanoindentation", Journal of the European Ceramic Society, Vol ۳۶-9, 2016, PP.2403-2409
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حمید میرمحمدصادقی, محمد شاهقلی, , "شبيه سازي و مقايسه عملکرد سيستم هاي تعليق غيرفعال و نيمه فعال", کنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, ۱۳۸۸
    Status: Unavailable PDF
2. محمد شاهقلی, مجتبی کرمانی, محسن لوح موسوی, , "تخمين عددي ارتفاع موثر در استحکام پيچ استوانه اي در ايمپلنت هاي دنداني به کمک روش اجزا محدود", کنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, ۱۳۸۸
    Status: Unavailable PDF
3. محبوبه مرتضوی, محمد شاهقلی, علی سوادی, , "شبيه ساز حرکتي بالگرد بدون سرنشين", هشتمين کنفرانس سالانه بين المللي انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه صنعتي مالک اشتر اصفهان, ۱۳۸۷
    Status: Unavailable PDF