مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمد سعادت, محمد اسماعيلي, "Dynamic Modeling of a Robot Manipulator for Opening the Tap Hole of an Electric Arc Furnace", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 8-4, 2019, PP.17-24
    Status: Unavailable PDF
2. محسن اصفهانیان, محمد سعادت, پریسا کرمی, "Antilock Regenerative Braking System Design for a Hybrid Electric Vehicle.", International Journal of Automotive Engineering, Vol 8-3, 2018, PP.2769-2780
    Status: Unavailable PDF
3. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, محمدحسین ساکت, "Reducing fuel consumption of diesel-electric locomotives using hybrid powertrain and fuzzy look-ahead control", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Vol 231-4, 2017, PP.406-418
    Status: Unavailable PDF
4. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, محمدحسین ساکت, "Energy-Efficient Operation of Diesel–Electric Locomotives using Ahead Path Data", Control Engineering Practice, Vol 46, 2016, PP.85-93
    Status: Unavailable PDF
5. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, محمد حسین ساکت, "Longitudinal dynamics and energy flow modelling for diesel-electric locomotives", International Journal of Heavy Vehicle Systems, Vol 23-2, 2016, PP.155-170
    Status: Unavailable PDF
6. محمد سعادت, "Anti-swing Fuzzy Controller Design for a 3D Overhead Crane", Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, Vol 4-2, 2015, PP.57-66
    Status: Unavailable PDF
7. محمد سعادت, محسن اصفهانيان, سعيد بهبهاني, "كنترل فازي طول و مكان پنجره آينده نگري در رويكرد كنترل آينده نگر براي كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ريلي", پژوهشنامه حمل و نقل, Vol 15-57, 1397, PP.275-283
    Status: Available PDF
8. محمد سعادت, محسن اصفهانیان, سعید بهبهانی, "بهينه ساري مصرف سوخت قطار ديزل الکتريک با استفاده از کنترل فازي آينده نگر", پژوهشنامه حمل و نقل, Vol 13-1, 1395, PP.45-52
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محمد سعادت, ابوالفضل قنبری برزیان, , "طراحي کنترل‌کننده فازي آنلاين جهت کاهش مصرف سوخت خودروي هيبريد پيل سوختي", بيست و هشتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. كوروش گودرزي, محمد سعادت, , "شبيه سازي تجربي و عددي انتقال حرارت در سطوح تماسي سازه هاي فضاپيما", كنفرانس انجمن هوافضاي ايران, تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات, 1388
    Status: Unavailable PDF
3. حمیدرضا صالحی, محمد سعادت, , "بررسي تمرکز تنش در يک ورق مستطيلي ايزوتروپيک با دو سوراخ", همايش ملي مهندسي مکانيک, خميني شهر, 1387
    Status: Unavailable PDF