مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سبحان امامی, حامد جعفری, یاسر محمودی, "Effects of Combustion Model and Chemical Kinetics in Numerical Modeling of Hydrogen-Fueled Dual-Stage HVOF System", Journal of Thermal Spray Technology, Vol 28, 2019, PP.333-345
    Status: Available PDF
2. حامد جعفری, سبحان امامی کوپائی, یاسر محمودی, "Numerical investigation of dual-stage high velocity oxy-fuel (HVOF) thermal spray process: A study on nozzle geometrical parameters", Applied Thermal Engineering, Vol 111, 2017, PP.745-758
    Status: Unavailable PDF
3. یاسر محمودی, نادر کریمی, رالف دیتردینگ, سبحان امامی کوپائی, "Hydrodynamic instabilities in gaseous detonations: comparison of Euler, Navier-Stokes and Large Eddy Simulation", Journal of Propulsion and Power, Vol 30, 2014, PP.384-396
    Status: Unavailable PDF
4. محمد لاهیجانی, سبحان امامی کوپائی, "بررسي تاثير تعداد حفره بر بازده احتراقي و ضريب بازيافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 13-1, 1399, PP.98-117
    Status: Unavailable PDF
5. سولماز فرح وشی, سبحان امامی کوپائی, "بررسي عددي تأثير محتواي رطوبت، قطر ذره و دبي جرمي سوخت بر احتراق سوخت جامد مشتق‌شده از لجن نفتي پالايشگاهي", نشريه علمي پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 12-1, 1398, PP.31-49
    Status: Unavailable PDF
6. احمد مصلی نژاد, سبحان امامی کوپائی, "بررسي عددي رفتار ديناميکي شعله پيش‌آميخته هيدروژن-هوا در عبور از خم 90 درجه‌اي", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 11-2, 1397, PP.13-30
    Status: Unavailable PDF
7. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی, یاسر محمودی, "LES of flame acceleration and DDT in hydrogen-air mixture using artificially thickened flame approach and detailed chemical kinetics", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Vol 40, 1394, PP.7395-7408
    Status: Unavailable PDF
8. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, "مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌اي با يک مانع", مجله سوخت و احتراق, Vol 6, 1392, PP.49-65
    Status: Unavailable PDF
9. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, "بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر شتاب‌گيري شعله و فشار حاصل از انفجار گازي", مجله علمي-پژوهشي سوخت و احتراق, Vol 5, 1391, PP.1-24
    Status: Unavailable PDF
10. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, حسین سوری, "شبيه‌سازي تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از مدل WK", مجله علمي-پژوهشي مواد پر انرژي, Vol 4, 1388, PP.11-27
    Status: Unavailable PDF
11. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, حسین سوری, "بررسي مقايسه‌اي مدل‌هاي سوزش براي مواد شديدالانفجار", نشريه تحقيق و توسعه مواد پر انرژي, Vol 4, 1387, PP.29-42
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. محمد حسین شمس‌الدین سعید, جواد خادم, سبحان امامی کوپائی, فرزاد بناءزاده, , "بررسي عددي تاثير فاصله موانع بر شتاب‌گيري شعله و گذار به تراک در مخلوط غير همگن", هجدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها, مشهد, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. سولماز فرح وشی, سبحان امامی کوپائی, , "شبيه سازي عددي احتراق سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتي پالايشگاهي", هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه صنعتي شريف, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. سبحان امامی کوپائی, حامد جعفری, , "Effects of Chemical Kinetics on the Gas and Particle Phase Temperatures in Dual-Stage HVOF Thermal Spray Technology", بيست و پنجمين کنفرانس سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک, دانشگاه تربيت مدرس, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. سبحان امامی کوپائی, حامد جعفری, یاسر محمودی, , "Numerical investigation of combustion assisted thermal spray process: a study on spray gun geometrical parameters", The13th International Conference on Combustion , GIS NTU Convention Center, Taipei, Taiwan, 2016
    Status: Unavailable PDF
5. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, یاسر محمودی, , "Numerical simulation of flame acceleration and fast deflagrations using artificial thickening flame approach", 25th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems, .University of Leeds, UK, 2015
    Status: Available PDF
6. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, , "مطالعه عددي گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌اي حاوي مخلوط استوکيومتري هيدروژن-هوا", پنجمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران, دانشگاه علم و صنعت ايران, 1392
    Status: Available PDF
7. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, علی شمعونی‌پور, , "گذار از شعله به تراک: سازوکار انتشار شعله‌هاي سريع در کانال‌هاي مانع‌دار", پانزدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها, دانشگاه هرمزگان, 1392
    Status: Available PDF
8. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, , "بررسي عددي تاثير نسبت انسداد و هندسه موانع بر فشار حاصل از انفجار گازي دركانال مانع‌دار", بيستمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک, دانشگاه شيراز, 1391
    Status: Available PDF
9. سبحان امامی کوپائی, کیومرث مظاهری, حسین سوری, , "بررسي تاثير مدل‌هاي ترکيبي بر پيش‌بيني انتشار تراک در مواد شديدالانفجار با استفاده از تئوري WK", نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران, 1388
    Status: Available PDF