مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. جلیل جلیلی, سید محمدمهدی میرطلایی, محمدرضا محمدی, سید بهروز مجیدی, "A ZVS high step‑up converter based on an integrated boost‑cuk topology", Electrical Engineering, Vol 104, 2022, PP.807-816
    Status: Unavailable PDF
2. هادی شمس , سید بهروز مجیدی, مجید معظمی, "Optimal Estimation of Weibull Distribution Parameters in order to Provide Preventive-Corrective Maintenance Program for Power Transformers", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol 4-15, 2019, PP.536-544
    Status: Unavailable PDF
3. سید بهروز مجیدی, جعفر میلی منفرد, "Design Analysis of a Magnetic Gear Box with Continuous Ratio Shifting", Indian Journal of Science and Technology, Vol 9-2, 2016, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
4. بهروز مجيدي, جعفر ميلي منفرد, "Modeling, Design, and Sensitivity Analysis of a Continuous Magnetic Gear Using Finite-Element Method", Electric power components and systems, Vol 44, 2016, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
5. Behrooz Majidi, Jafar Milimonfared, "Design and Analysis of an Interior Continuous Magnetic Gear Box Using Finite Element Method", APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL, Vol 30, 2015, PP.109-116
    Status: Unavailable PDF
6. Hamed Javadi, Behrooz Majidi, Abbas Shulaie, Jafar Milimonfared, "Analysis of H-bridge Current Source Parallel Resonant Inverter for Induction Heating", International Review of Electrical Engineering, Vol 5, 2010, PP.2527-2534
    Status: Unavailable PDF
7. Behrooz Majidi, Jafar Milimonfared, Kaveh Malekian, "Modified Direct Torque Control for Saturated Interior Permanent Magnet Synchronous Motors", COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, Vol 29, 2010, PP.126-138
    Status: Unavailable PDF
8. Kaveh Malekian, Jafar Milimonfared, Behrooz Majidi, "Performance Improvement of Direct Torque Controlled Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Using Artificial Intelligence ", مجله مهندسي برق و الكترونيك , Vol 5-1, 2009, PP.60-66
    Status: Unavailable PDF
9. جلیل جلیلی, سید محمدمهدی میرطلایی, محمدرضا محمدی, سیدبهروز مجیدی, "مبدل کليدزني نرم غيرهايزوله بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف تزويج", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 15-57, 1403, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
10. علی استکی, بهروز مجیدی, "طراحي و تحليل گشتاور موتور بدون جاروبک جريان مستقيم شيار دوبل با آهنرباهاي اسپکي و سطحي با استفاده از روش اجزاء محدود", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-55, 1402, PP.67-82
    Status: Unavailable PDF
11. هادی شمس سولاری, سید بهروز مجیدی, مجید معظمی, "روش جديد تخمين اميد هزينه خرابي ترانسفورماتورهاي قدرت موازي", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-44, 1399, PP.37-46
    Status: Unavailable PDF
12. محمدرضا یوسفی, سید بهروز مجیدی, "بمب هاي الکترومغناطيسي و بررسي راه کارهاي حفاظت سامانه هاي الکتريکي در مقابل آن ها", ماهنامه امواج برتر, Vol 16-91, 1397, PP.55-59
    Status: Unavailable PDF
13. داوود کرمعلیان, سید بهروز مجیدی, محمدرضا یوسفی, "طراحي روتور در موتور سوئيچ رلوکتانس به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله آناليز اجزاي محدود", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-32, 1396, PP.13-19
    Status: Unavailable PDF
14. سید بهروز مجیدی, مقداد طاهری, نعیم فرخ نیا, "طراحي و ساخت مبدل جديد دوبل فلاي بک نيم پل غيرمتقارن با سوئيچينگ نرم", فصلنامه صنايع الکترونيک, Vol 5-4, 1393, PP.19-28
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مصطفی خدابخشی, سید بهروز مجیدی, , "مدلسازي و تحليل کوپلينگ مگنت دائم شار محور", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. مصطفی خدابخشی, سید بهروز مجیدی, , "کوپلينگ مغناطيسي شعاعي", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. حمید رضا قربانی, سید بهروز مجیدی, , "Power Density Optimization Through Optimal Selection of PM properties in a PM-SyncRM Using FEM Analysis", 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Shiraz University, Iran, 2019
    Status: Unavailable PDF
4. فرهاد مشهدی, علیرضا سیادتان, داوود کرمعلیان, سید بهروز مجیدی, آزاده قدیمی, , "Designing and Optimization of 9/12 Stator Permanent Magnet SRM to Improve Torque Ripple", IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Vancouver, BC, Canada, Canada, 2019
    Status: Unavailable PDF
5. علی استکی, سید بهروز مجیدی, , "A Comparative Study on Torque Performance of Spoke- and IPM-BLDC Motor using FEA", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, Department of Electrical Engineering Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. داوود کرمعلیان, مهران زمانی فر, سید بهروز مجیدی, , "فرمول بندي روتور و استاتور در ساختارهاي سوئيچ رلوکتانس دو فاز به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله آناليز اجزاي محدود", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
7. حمیدرضا قربانی, سیدبهروز مجیدی, , "Torque Performance Optimization Through Steel Sheet Selection for a Synchronous Reluctance Machine Using FEM Analysis", 5th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
8. بهرام مسیبی, سید بهروز مجیدی, , " Modification and Implementation of Permanent Magnet Shaded Pole single Phase Motor", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, Islamic Azad University Najafabad, Iran, 2018
    Status: Unavailable PDF
9. داوود کرمعلیان, سید بهروز مجیدی, , "Continuous Torque Generation in 4/2 SRM using Formulated Cut-Edge and FEM Analysis", 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Amirkabir Univarsity of Technology, 2018
    Status: Unavailable PDF
10. حمیدرضا قربانی, سید بهروز مجیدی, , "A Comparative Study on Synchronous Reluctance and PM-Synchronous Reluctance Machine Torque Using FEM", 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Amirkabir University of Technology, 2018
    Status: Unavailable PDF
11. مصطفی رفیعی, سید بهروز مجیدی, , "طراحي بهينه نيروگاه هاي فتوولتاييک و سيستم ذخيره ساز انرژي با در نظر گرفتن پاسخگويي بار و ظرفيت انتقال", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. هادی شمس, سید بهروز مجیدی, , "داده هاي خرابي و مدلسازي قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي قدرت", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق , موسسه آموزش عالي علامه مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
13. مصطفی رفیعی, سید بهروز مجیدی, , "طراحي بهينه‌ي ايستگاه‌هاي خورشيدي PV به همراه ذخيره‌سازي با درنظر گرفتن قيمت متغير برق و پاسخ بار", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق , موسسه آموزش عالي علامه مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
14. داوود کرمعلیان, سید بهروز مجیدی, , "مقايسه کاربردي ساختارهاي موتور سوئيچ رلوکتانسي بدون شار برگشتي بوسيله روش اجزاي محدود", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق , موسسه آموزش عالي علامه مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
15. محمد اسدی, سید بهروز مجیدی, , "طراحي و بهينه سازي يک ماشين سنکرون آهنرباي دائم خطي دو طرفه با آرايش هالباخ با استفاده از روش اجزاي محدود دو بعدي و سه بعدي", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق, موسسه آموزش عالي علامه مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
16. سيد بهروز مجيدي, جعفر ميلي منفرد, , "بهبود كارآيي موتور PM كنترل شده به روش DTC با درنظرگيري اشباع مغناطيسي", بيست و چهارمين کنفرانس بين‌المللي قدرت , تهران, 1388
    Status: Available PDF
17. Behrooz Majidi, Jafar Milimonfared, Kaveh Malekian, , "Performance Improvement of Direct Torque Controlled Permanent Magnet Synchronous Motor Drives by Considering Magnetic Saturation", IEEE International Conference on Power Electronics and Motion Control , Poznan Univ. of Technology Poznan, Poland, 2008
    Status: Available PDF
18. Behrooz Majidi, Hamid Reza Baghaee, Georg Gharehpetian, Jafar Milimonfared, Mojtaba Mirsalim, , "Harmonic Optimization in Multi-Level Inverters using Harmony Search Algorithm", 2th IEEE International Conference on Power and Energy, Malaysia, 2008
    Status: Available PDF
19. محمد مهدي رضايي, سيد بهروز مجيدي, سيد مجتبي ميرسليم, , "بهبود كارآيي محركه DTC ماشين‌القايي با بكارگيري تئوري قطاع هاي فازي", بيست و سومين کنفرانس بين‌المللي قدرت , Tehran, 1387
    Status: Available PDF