کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
مهارتهاي تعليم و تربيت1 1394/05/05 دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با نوروفيدبک و مفاهيم اوليه آن 1399/08/24 تهران آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز