کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با آئين نامه جديد ارتقاء اعضاء هيات علمي 1394/05/17 دفتر مديريت و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه آزاد نجف آباد
سيستم رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 1394/05/07 دفتر مديريت و توانمند سازي منابع انساني دانشگاه آزاد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي حملات سايبري و نحوه مقابله با آنها 1393/09/26 دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه ازاد نجف آباد