مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمد معروف, "Video Streaming over Wireless Mesh Networks", UTM Book Chapter, Vol -, ۲۰۱۲, PP.171-195
    Status: Unavailable PDF
2. مريم كيابد, محمد نادري دهكردي, Behrang Barekatain, "TSRAM: A time-saving k-degree anonymization method in social network", Expert Systems With Applications, Vol 125, 2019, PP.378-396
    Status: Unavailable PDF
3. مهدي مصلح, سعيد ستايشي, بهرنگ بركتين, محمد مصلح, "High-capacity, transparent and robust audio watermarking based on synergy between DCT transform and LU decomposition using genetic algorithm", Analog Integrated Circuits And Signal Processing, Vol 100-3, 2019, PP.513–525
    Status: Unavailable PDF
4. مريم موسي عرب, بهرنگ بركتين, كامران راحمي فر, هما موحد نژاد, "An enhanced heuristic XoR network coding-based method for high quality video streaming over VANETs", PLOS ONE, Vol 14-6, 2019, PP.1-29
    Status: Unavailable PDF
5. شیرین رهنمایی یحیی آبادی, بهرنگ برکتین, کامران راحمی فر, "TIHOO: An Enhanced Hybrid Routing Protocol in Vehicular Ad-hoc Networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol 192, 2019, PP.1-19
    Status: Unavailable PDF
6. شهرزاد دهقاني, Behrang Barekatain, محمد پورزعفراني, "An Enhanced Energy-Aware Cluster-Based Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks", Wireless Personal Communications, Vol 98-1, 2018, PP.1605–1635
    Status: Unavailable PDF
7. محمد فاقدي, بهرنگ بركتين, كامران راحمي فر, "An Enhanced Method for Detecting the Shaded Images of the Car License Plates based on Histogram Equalization and Probabilities", International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol 9-10, 2018, PP.456-466
    Status: Available PDF
8. بهرنگ بركتين, داريوش خضري مطلق, محمد معروف, آلفونسو آريزا, آليسيا كابررا, "GAZELLE: An Enhanced Random Network Coding Based Framework for Efficient P2P Live Video Streaming Over Hybrid WMNs", wireless personal communications, Vol 95-3, 2017, PP.2485–2505
    Status: Unavailable PDF
9. نسیم سلطانی, بهزاد سلیمانی , بهرنگ بركتين, "مروري بر الگوريتمهاي حريصانه براي تخصيص وظايف ئر محاسبات ابري", International Journal of Computer Network and Information Security, Vol 9-8, 2017, PP.16-22
    Status: Unavailable PDF
10. بهرنگ بركتين, محمد معروف, آلفونسو آریزا, آلیسیا تریوینو, حمیدرضا قائینی, "An enhanced multi-interface multi-channel algorithm for high quality live video streaming over hybrid WMNs", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, Vol 22, 2016, PP. 1235 - 1247
    Status: Unavailable PDF
11. حمیدرضا قائینی, بهزاد اکبری, بهرنگ بركتين, آلیسیا تروینیو, "Adaptive video protection in large scale peer-to-peer video streaming over mobile wireless mesh networks", International journal of communication systems, Vol 29-18, 2016, PP.2580-2603
    Status: Unavailable PDF
12. بهرنگ برکتین, کامران راحمی فر, آلفونسو آزیزا, آلیسیا تریوینو, "Promoting Wired Links in Wireless Mesh Networks: An Efficient Engineering Solution", PLOS ONE, Vol 10, 2015, PP.e0119679
    Status: Available PDF
13. بهرنگ بركتين, داریوش خضری مطلق, محمد معروف, حمید رضا قائینی, آلفونسو آریزا, آلیسیا کابررا, "ارسال موثر جريان زنده ويديو بر روي شبکه هاي بي سيم مش با استفاده از کدينگ شبکه", Wireless Personal Communications, Vol 80, 2015, PP.1761-1789
    Status: Unavailable PDF
14. بهرنگ برکتین, داریوش خضری مطلق, محمد معروف, حمید رضا قائینی, شهر الدین صالح, آلفونسو آریزا, بهزاد اکبری, آلیسیا کابررا, "متين: يک فريم ورک مبتني بر کدينگ شبکه براي مبادلعه ويدئو زنده با کيفيت بالا در شبکه هاي نظير به نظير", Plos one, Vol 8, 2013, PP.69844
    Status: Available PDF
15. بهرنگ برکتین, محمد معروف, آلفونسو آریزا, حمید رضا قائینی, "Performance Evaluation of Routing Protocols in Live Video Streaming over Wireless Mesh Networks", Jurnal Teknologi, Vol 62, 2013, PP.101-110
    Status: Unavailable PDF
16. حمید رضا قائینی, بهزاد اکبری, بهرنگ برکتین, "An Adaptive Packet Loss Recovery Method for Peer-to-Peer Video Streaming Over Wireless Mesh Network", Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol 236, 2013, PP.713-721
    Status: Unavailable PDF
17. محمد معروف, حمید رضا قائینی, "کارايي روشهاي ديکدينگ در کدينگ رندوم شبکه براي جريان سازي ويدئو", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 2090-, 2012, PP.6588-6595
    Status: Available PDF
18. ناصر نعمت بخش, بهرنگ برکتین, محمد معروف, کامران زمانی فر, "درک روش مبتني بر واکشي در جريان سازي نظير به نظير ويدئو زنده روي شبکه هاي مش", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 2090-, 2012, PP.1-18
    Status: Available PDF
19. بهرنگ برکتین, "توپولوژي حلقه-ستاره سلسله مراتبي براي حراج اينترنتي جديد", International Journal of Electrical, Computer, and Systems Engineering, Vol 1307-, 2008, PP.160-171
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سهیلا مناجاتی, بهرنگ برکتین, , "بررسي و مطالعه کتابشناختي در مورد بلاکچين و اينترنت اشيا", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. الهام مظاهری, بهرنگ برکتین, , "توسعه مکان در شبکه هاي اجتماعي مبتني بر موقعيت با استفاده از سريهاي زماني", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. ناهید معینی, بهرنگ برکتین, , "راهبردهاي اينترنت اشيا در مراقبت از سلامت", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. مریم طاهری اردلی, بهرنگ برکتین, امید حسینی, , "مروري بر مسائل امنيتي در حوزه اينترنت اشياء", هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. آیه موری, بهرنگ برکتین, , "مروري جامع بر روشهاي زمانبندي وظائف در محيط محاسبات ابري", هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
6. فاطمه کریمی, بهرنگ برکتین, فرزانه نریمانی, , "بررسي الگوريتم ها و پروتکل هاي خوشه بندي در شبکه هاي ونت", هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران, موسسه آموزش عالي غير دولتي –غير انتفاعي اديبان, 1399
    Status: Unavailable PDF
7. زينب سعادت, احمد جمالي ارمندي, بهرنگ بركتين, , "بهينه سازي مكان كنترل كننده ها در شبكه هاي تعريف شده نرم افزاري", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
8. حسين غلامي, بهرنگ بركتين, , "مروري بر نقش داده كاوي، كاربرد و چالش هاي آن", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
9. محمد مهدي ارزاني, بهرنگ بركتين, فاطمه السادات توحيدي, , "بررسي جامع مهمترين چالش ها و تهديدات امنيتي در محيط ابر", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
10. پویان پپدنی, بهرنگ برکتین, , "برسي پروتکلهاي مورد استفاده در مسيريابي جغرافيايي براي شبکه هاي ادهاک خودرويي ", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران , 1399
    Status: Unavailable PDF
11. مهدی بیاتی, بهرنگ برکتین, , "مروري بر مفاهيم تعادل بار در شبکه هاي نرم افزار محور ", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
12. زهره حسن زاده, بهرنگ برکتین, , "مروري بر پژوهش هاي مبتني بر خدمات هوشمد زمينه آگاه و يکپارچه براي اينترنت اشياء", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
13. حسن مرداني, بهرنگ بركتين, , "محاسبات لبه با دسترسي چندگانه و تاثيرات فناوري هاي SDN‌ و NFV روي شبكه هاي 5G", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
14. آلا بهنام, بهرنگ بركتين, , "معرفي شبکه هاي تعريف شده نرم افزار و بررسي کاهش حملات انکار سرويس توزيع شده در شبکه هاي تعريف شده نرم افزار", اولين کنفرانس مهندسي و فن آوري, تبريز, 1399
    Status: Unavailable PDF
15. زهرا غديري, بهرنگ بركتين, اعظم رويگري, , "بررسي و طبقه بندي مسائل امنيتي در رايانش ابري: مقاله مروري", كنفرانس ملي آينده پژوهشي، مديريت و توسعه پايدار, دانشگاه بين المللي امام خميني (ره), 1398
    Status: Unavailable PDF
16. بابک شیرانی, بهرنگ بركتين, , "مروري بر روشهاي تشخيص و شناسايي تابلوهاي علائم ترافيکي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
17. حمیدرضا افضل, بهرنگ بركتين, زهرا بهشتی, , "مرور و مقايسه روشهاي ارسال بسته در شبکه هاي داده محور", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
18. مریم سلیمیان, بهرنگ بركتين, , "بررسي روش هاي مبتني بر بيومتريک براي حفظ امنيت سيستم شبکه بي سيم بدن", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
19. محمد حسن یزدانی, بهرنگ بركتين, , "بررسي حمله سرکوب DOI در مسيريابي اينترنت اشياء", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
20. محمد فتحي, اكبر نبي اللهي, بهرنگ بركتين, , "يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني براي شركتهاي برق منطقه اي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
21. ثنا سادات موسوي, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر کانتينرهاي داکر در محاسبات لبه", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
22. محمد فتحي, اكبر نبي اللهي, بهرنگ بركتين, , "يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات, دانشگاه پيام نور, 1397
    Status: Unavailable PDF
23. بيتا جهانتابي, بهرنگ بركتين, , "Improving Quality of Radiographic Medical Images by Thresholding-based Wavelet Transform Method", چهارمين كنگره ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
24. بهرنگ برکتین, سمانه جوادزاده امینی, سهیلا ایزدی, زینب جوکار, , "بررسي مفاهيم و کاربردهاي اينترنت اشياء", چهارمين کنفرانس ملي در مديريت، حسابداري و اقتصاد با تاکيد بر بازاريابي منطقه اي و جهاني , تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
25. مريم صادقي, بهرنگ بركتين, , "محاسبات ابري : مروري بر امنيت", لولين كنفرانس ملي آينده پژوهشي، مديريت و توسعه پايدار, دانشگاه بين المللي امام خميني (ره), 1398
    Status: Unavailable PDF
26. مهران وثوقی, بهرنگ برکتین, عزیز نالوسی, ابوالفضل رسولیان, , "مروري بر چالش ها و راهکارهاي امنيت در شبکه نرم افزار محور", کنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت و توسعه پايدار, دانشگاه بين المللي امام خميني (ره), 1398
    Status: Unavailable PDF
27. بهرنگ بركتين, حبيب نادري بلداجي, مهدي حبيب زاده خامنه, محمد عمونبي, , "چالشها و راه كارهاي امنيت در شبكه هاي مبتني بر داده (NDN)", پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ, دانشگاه شهيد مدني آذربايجان , 1398
    Status: Unavailable PDF
28. بيتا جهان تابي, بهرنگ بركتين, , "بهبود كيفيت تصاوير پزشكي راديو گرافي به روش آناليز موجك مبتني بر آستاه گذاري", دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
29. الناز خانمحمدی, بهرنگ برکتین, آلفونسو آریزا کوئینتانا, , "بررسي و مقايسه دقيق پروتکلهاي مسيريابي در شبکه اقتضايي پروازي", پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ , دانشگاه شهيد مدني آذربايجان, 1398
    Status: Unavailable PDF
30. بهرنگ برکتین, محبوبه روشن, حبیب نادری بلداجی, مهدی حبیب زاده خامنه, , "کاربردهاي اينترنت اشياء در محاسبات توزيع شده ابر، مه و لبه", پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ, دانشگاه شهيد مدني آذربايجان, 1398
    Status: Unavailable PDF
31. مجید جان نثاری لادانی, اعظم رویگری زواره, بهرنگ برکتین, , "يک الگوريتم نوآورانه براي مکان يابي شبکه هاي حسگر بي سيم", پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ, دانشگاه شهيد مدني آذربايجان, 1398
    Status: Unavailable PDF
32. معين مرداني, بهرنگ بركتين, شروان فكري ارشاد, , "مروري بر روش هاي کامپيوتري براي تشخيص رتينوپاتي ديابتي با استفاده از تصاوير فوندوس شبکيه چشم انسان", پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و مكاترونيك ايران, دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي, 1398
    Status: Unavailable PDF
33. هاجر صادقي, شهره آجودانيان, بهرنگ بركتين, , "حل محدوديت براي پيكربندي خط توليد نرم افزار با استفاده از الگوريتم رقايت استعماري به صورت چند هدفه مبتني بر جستجو", پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
34. زهرا علي بابايي دهكردي, شقايق بختياري, بهرنگ بركتين, , "ارزيابي و مقايسه روش هاي احراز هويت در اينترنت اشياء", سومين کنفرانس ملي در مهندسي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و پردازش داده ها, دانشگاه پيام نور, 1397
    Status: Unavailable PDF
35. راضيه السادات زارعي , بهرنگ بركتين, فرامرز صافي اصفهاني, , "بررسي جايگاه اينترنتي از خودروها در سيستم حمل و نقل هوشمند", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
36. محمد ميريان, بهرنگ بركتين, , "مروري بر مسيريابي و خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر چاهك متحرك", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
37. محمد فاقدي, بهرنگ بركتين, سجاد فرخي, , "مروري بر تكنيك هاي آشكارسازي پلاك خودرو", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
38. شيرين رهنمايي يحي آبادي, بهرنگ بركتين, , "يك دسته بندي نوين بر روي پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت در شبكه هاي بين خودرويي", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
39. مريم بازرگان, بهرنگ بركتين, , "يك مرور جامع بر متدهاي موجود براي مقابله با ندهاي خودخواه در شبكه هاي نظير به نظير", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
40. آزاده اميني, بهرنگ بركتين, سجاد فرخي, , "مروري جامع بر روش‌هاي تقسيم‌بندي دندان در راديوگرافي‌هاي پري اپيکال", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي و احد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
41. راحیل شفیع نیا, محمد نادری دهکردی, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر تشخيص سرطان با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
42. سودابه خدابخشی دهاقی, بهرنگ بركتين, , "بررسي پوشش چندتايي در شبکه هاي حسگر بي سيم جهت افزايش طول عمر شبکه", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
43. پریسا افشار, محمد نادری دهکردی, , "بررسي روش هاي استخراج جوامع در شبکه هاي اجتماعي", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
44. مریم یوسف پور, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر روشهاي تشخيص حفرههاي پوششي در شبکه هاي حسگر بيسيم", اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
45. زهرا معین نجف آبادی, بهرنگ بركتين, , "مروري بر پروتکلهاي مسيريابي کيفيت سرويس در شبکههاي موردي خودرويي", اولين کنفرانس بين اللمللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
46. ندا نظام زاده, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر كيفيت سرويس در مسيريابي و تبادلات شبكه اقتضايي متحرك", First International Conference on Computer Science and Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
47. بیتا جهانتابی, بهرنگ بركتين, , "بهبود کيفيت تصاوير پزشکي راديوگرافي به روش آناليز موجک مبتني بر آستانه گذاري", دومين کنفرانس بين المللي پژوهشاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
48. ساره السادات زراعتی اصفهانی, بهرنگ بركتين, , "تجزيه و تحليل اينترنت اشياء و ارائه راهکارهاي کارآمد در تکنولوژيهاي امنيتي IOT ", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق, دانشگاه علامه مجلسي, 1396
    Status: Unavailable PDF
49. معين مرداني, بهرنگ بركتين, , "حرکت و ناوبري روبات خودگردان در يک محيط پر مانع با استفاده از منطق فازي", دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
50. الهام خدادادي حسين آبادي, بهرنگ بركتين, الهام يعقوبي, , "مسيريابي اطلاعات در شبکه هاي بر تراشه ي سه بعدي و چالش هاي آن", دومين كنفرانس ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر , تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
51. نسیم سلطانی, بهرنگ برکتین, بهزاد سلیمانی نیسیانی, , "Job Scheduling based on Single and Multi Objective Meta-Heuristic Algorithms in Cloud Computing: A Survey", 2nd international conference on information technology, communication, and telecommunication, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
52. مهرنوش سادات حسینی تشنیزی, بهرنگ بركتين, , "بررسي جامع شبکه مبتني بر نرم افزار در پردازش ابري", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
53. امین مرادمند جزی, بهرنگ بركتين, سجاد فرخی, , "بررسي روشهاي مختلف آشکارسازي زودهنگام سرطان سينه", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات , دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
54. امین مرادمند جزی, بهرنگ بركتين, سجاد فرخی, , "طبقه بندي انواع مختلف سرطان سينه مبتني بر تصاوير حرارتي", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات , دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
55. سارا کاوئی, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر الگوريتمهاي کنترل ازدحام در شبکه هاي اقتضايي متحرک", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
56. مهسا بیگی, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر سيستمهاي شهرت و رمزنگاري به منظور برقراري امنيت و اعتماد", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
57. امید نادری, بهرنگ بركتين, , "ارايه يک الگوريتم مسيريابي نوين آگاه از انرژي جهت جمع آوري داده ها مبتني بر سينک هاي متحرک در شبکه هاي حسگر بيسيم", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
58. اکرم شهبازی سیف آباد, بهرنگ بركتين, , "مکانيزم هاي تشخيص خودخواهي گره ها در شبکه هاي موردي سيار", سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات, دانشگاه تربيت مدرس, 1394
    Status: Available PDF
59. پرستو خیری, بهرنگ برکتین, , "مروري جامع بر راهکارهاي مختلف در جهت افزايش کيفيت داده هاي ويدئويي بلادرنگ در شبکه هاي اقتضائي متحرک", نخستين کنفرانس ملي تحقيقات ميان رشته اي مهندسي کامپيوتر، برق، مکانيک و مکاترونيک, پارک علم و فناوري استان قزوين, 1395
    Status: Available PDF
60. محمد قرباني خراجي, بهرنگ بركتين, , "مروري جامع بر روشهاي كيفيت سرويس در مسيريابي داده هاي چند رسانه اي ", كنفرانس ملي علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات, مازندران, 1395
    Status: Unavailable PDF
61. شاهین شاهی بیگ, بهرنگ بركتين, , "يک الگوريتم خوشه بندي فازي مبتني بر Leach براي افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم", کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (دانشگاه تهران), دانشگاه تهران, 1394
    Status: Available PDF
62. ایمان شریفی, بهرنگ بركتين, , "استفاده از کلوني مورچگان براي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر ", کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (دانشگاه تهران), دانشگاه تهران, 1394
    Status: Available PDF
63. شهرزاد دهقانی, محمد پورزعفرانی, بهرنگ برکتین, , "Comparison on energy-efficient cluster based routing algorithms in wireless sensor network", The Third Information Systems International Conference, Surabaya, Indonesia, 2015
    Status: Available PDF
64. بهرنگ برکتین, شهرزاد دهقانی, محمد پورزعفرانی, , "An Energy - Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks Based on new combination of Genetic Algorithm ", The Third Information Systems International Conference, Surabaya, Indonesia, 2015
    Status: Available PDF
65. ایمان شریفی, بهرنگ بركتين, , "مروري اجمالي بر مسيريابي هاي سلسله مراتبي در شبکه هاي حسگر", کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه , 1394
    Status: Available PDF
66. نسیم سلطانی, بهزاد سلیمانی نیسیانی, بهرنگ برکتین, , "دسته بندي و مروري بر انواع الگوريتم هاي زمانبندي جريان کار در محاسبات ابري", دومين کنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانش, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, 1394
    Status: Available PDF
67. مرم بازرگان, بهزاد سلیمانی, بهرنگ برکتین, ابراهیم بهروزیان نژاد, , "مروري بر جريان سازي نظير به نظير ويديو در اينترنت‎", دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
68. حمیدرضا قائینی, بهزاد اکبری, بهرنگ بركتين, , "A Comprehensive Evaluation of Different Loss Recovery Schemes in Peer-to-Peer Live Video Streaming over WMNs", International Conference on Connected Vehicles and Expo, Beijing, 2012
    Status: Available PDF
69. بهزاد سلیمانی, ناصر نعمت بخش, کامران زمانی فر, بهرنگ برکتین, , "شبيه سازي و ارزيابي کارايي متدهاي پوش و پول در چند پخشي جريان زنده اينترنتي در شبکه هاي نظير به نظير", دومين کنفرانس ملي مهندسي نرم افزار, لاهيجان, 1391
    Status: Available PDF
70. بهرنگ برکتین, محمد معروف, , "Network coding efficiency in live video streaming over Peer-to-Peer Mesh networks", 2011 7th International Conference on Information Technology, Kuching, Sarawak, 2011
    Status: Available PDF
71. محمدرضا خیام باشی, , "بررسي يک مدل الهام گرفته از ساختار درختي در حراج اينترنتي براي افزايش مقياس پذيري و كارايي سيستم", اولين کنفرانس بين المللي شهر الکترونيک, جهاد دانشگاهي , 1386
    Status: Available PDF