تابلو اعلانات

ردیف تاریخ متن اطلاعیه توضیحات
1 ۹۸/۹/۱ با سلام با توجه به قطع پيام رسانهاي خارجي لطفا دانشجويان عزيز وارد پيام رسان داخلي ايتا Eitta شويد و وارد گروههاي درسي مربوط که لينک آنها در زير آمده است شويد -
2 ۹۸/11/26 لينک گروه درس مخابرات يک (سيستمهاي مخابراتي) نيمسال اول ۹۹ در پيام رسان داخلي ايتا http://eitaa.com/joinchat/2272854019G6df1fadd44 -
3 ۹۸/11/26 لينک گروه درس فنآوري اطلاعات در نيمسال اول ۹۹ در پيام رسان داخلي ايتا Eitta http://eitaa.com/joinchat/3813015565Cd8b74fd8d5 -
4 ۹۸/11/26 لينک گروه درس بينايي ماشين در نيمسال دوم ۹۸_۹۹ در پيام رسان ايتا http://eitaa.com/joinchat/2268463107Gbf1dd8ef1a -
5 ۹۸/۹/۱ لينک گروه درس پايان نامه کارشناسي ارشد و دکترا در پيام رسان داخلي ايتا http://eitaa.com/joinchat/206700556C8ed4d712e7 -
6 ۹۸/11/26 لينک گروه درس زبان تخصصي کامپيوتر در نيمسال اول ۹۹ در پيام رسان ايتا. http://eitaa.com/joinchat/509018124C7e02dc5136 -
7 98/11/26 لينک گروه درس زبان تخصصي کامپيوتر در نيمسال اول ۹۹ در واتساپ https://chat.whatsapp.com/CgBfjD0ArJtJIVMfwK6Z5K -
8 98/11/26 لينک گروه درس مخابرات يک (اصول سيستمهاي مخابراتي) نيمسال اول ۹۹ در واتساپ: https://chat.whatsapp.com/JlTmOxqGLKR0GalYN59pK4 -
9 98/11/26 لينک گروه درس مباني فنآوري اطلاعات رشته کامپيوتر فنآوري اطلاعات در نيمسال اول_۹۹ در واتساپ: https://chat.whatsapp.com/ImDcIUknc2mEq9U1e367K5 -
10 98/11/26 لينک گروه درس شناسائي آماري الگو در نيمسال اول ۹۹ در واتساپ: https://chat.whatsapp.com/LZJ596sL4WCCzfmdehb9mM -
11 98/11/26 لينک گروه درس معماري کامپيوتر در نيمسال اول ۹۹ در https://chat.whatsapp.com/JsRoirEJuarBQCMulGSRZg -