اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
سيستم پرتابل شناساگر حشرات آوازخوان با استفاده از برد توکار مبتني بر لينوکس 1396 ایران حسین پورقاسم
مائده مهدی
حسین زمانیان
سيستم محاسباتي هوشمند پيش‌بيني و تشخيص بلادرنگ تشنج صرعي بوسيله‌ي مانيتورينگ و پردازش سيگنال‌هاي EEG 1396 ایران مرتضی به نام
حسین پورقاسم
سيستم بينايي ماشين ارزيابي کيفي رنگ آميزي کوره اي بشکه‌هاي فلزي 1395 ایران هادی جباری
حسین پورقاسم