مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. منصوره كيان ارثي, فرشته احمدي, "Some tips of sustainable evidence conforming with traditional Iranian architecture (wind tower watering place)", OIDA International Journa l of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.41-46
    Status: Unavailable PDF
2. Hamid Majedi, Farah Habib, Hosein Zabihi, Mansoureh Kianersi, fereshteh Ahmadi, "PROPOSING CRITERIA TO LOCATE NEW TOWNS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CASE STUDIES: HASHTGERD, ANDISHE AND PARAND NEW TOWNS", OIDA International Journal of Sustainable Development , Vol 5, 2012, PP.33-40
    Status: Unavailable PDF
3. منصوره کیان ارثی, فرهنگ مظفر, "مولفه هاي اصلي پرورش تفکر طراحانه(تفکر عرف و موقعيت محور) در اموزش مقدمات طراحي معماري", مرمت و معماري ايران, Vol 9-18, 1398, PP.1-18
    Status: Unavailable PDF
4. منصوره كيان ارثي, فرهنگ مظفر, وحيد خسروي, "مطالعه تطبيقى سه نسل آموزش دانشگاهى معماري از سه منظر روند، دانش و انديشه طراحي", مجله هويت شهر, Vol 37-13, 1398, PP.72-59
    Status: Unavailable PDF
5. لیلا مختاری, محمدمهدی مهدوی نژاد, شهاب کریمی نیا, منصوره کیان ارثی, "تأثير فرم کلي و تراکم نسبي ساختمان هاي مسکوني تهران بر آلودگي ناشي از گرمايش در فصل زمستان", مجله محيط شناسي, Vol 45-2, 1398, PP.268-253
    Status: Unavailable PDF
6. فرهنگ مظفر, وحید قاسمی, منصوره کیان ارثی, "ارتقا آموزش طراحي معماري پايه براساس مؤلفه‌هاي خود تنظيمي يادگيري در آتليه‌هاي طراحي", نشريه مديريت شهري , Vol 47, 1396, PP.415-432
    Status: Unavailable PDF
7. منصوره كيان ارثي, زينب طالبي ريزي, شباني اميرحسين, "چالش هاي آموزش معماري در روند تبديل ايده و طرحمايه به طرح معماري", دو فصلنامه پژوهش هنر, Vol 1-2, 1390, PP.45-56
    Status: Available PDF
8. منصوره كيان ارثي, "معماري- كتاب - فرهنگ", فصلنامه جستارهاي شهرسازي, Vol 17-18, 1385, PP.102-109
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. الهه نادی, منصوره کیان ارثی, , "تعريف و اولويت بندي ابعاد تعلق به مکان در محوطه هاي دانشگاهي", دومين همايش ملي معماري فضاهاي دانشگاهي, دانشگاه يزد, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. منصوره کیان ارثی, , "ارتقا کيفيت آموزش دروس طراحي معماري پايه با نظر به مولفه هاي خودتنظيمي يادگيري ", ششمين همايش ملي آموزش معماري, دانشگاه تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. منصوره كيان ارثي, مجيد عليخاني, علي اكبر كيان ارثي, , "پياده راه ها : راهكاري تاثير گذار براي توسعه پايداري شهرها", اولين كنفرانس بين المللي بحران هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن, جزيره كيش, 1391
    Status: Available PDF
4. منصوره كيان ارثي, , "بررسي پوشش هاي گنبدي آب انبارها", دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
5. منصوره كيان ارثي, , "شاخصه هاي كيفي مطلوبيت پياده راه ها در بافت هاي تاريخي و نقش آن‌ها در توسعه گردشگري", اولين همايش ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
6. زينب طالبي, منصوره كيان ارثي, , "تبيين راهکارهايي براي ارتقا شيوه ارزيابي دروس طراحي معماري", همايش ملي معماري و فرايند طراحي زنجان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان, 1391
    Status: Available PDF
7. منصوره كيان ارثي, , "تدوين چارچوب کيفي پياده راه ها در اقليم گرم و خشک", همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF