مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. لیلا مردانیان دهکردی, لیلا السادات کهنگی, "The Relationship between Perception of Social Support and Fatigue in Patients with Cancer", Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol 23-4, 2018, PP.261-266
    Status: Unavailable PDF
2. ليلا مردانيان دهكردي, ليلا كهنگي, منيره باباشاهي, "بررسي ميزان خستگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني", مجله سلامت و مراقبت, Vol 20-2, 1397, PP.156-164
    Status: Unavailable PDF
3. ليلا السادات كهنگي, منيره باباشاهي, "بررسي ميزان رعايت اصول استاندارد در به كارگيري وسايل حفاظت شخصي (ppe) توسط پرستاران در تماس با داروهاي شيمي درماني", مجله باليني پرستاري و مامايي, Vol 7-4, 1397, PP.242-249
    Status: Unavailable PDF
4. لیلا مردانیان دهکردی, لیلا السادات کهنگی, "ارتباط حمايت اجتماعي درك شذه با مشخصات دموگرافيک در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 11-2, 1394, PP.229-238
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ليلا كهنگي, , "the investigation of factors associated with fatigue in cancer patients who undergo chemotherapy", كنفرانس سالانه پرستاري سرطان ايران, اصفهان, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. ليلا السادات كهنگي, , "نقش مديران پرستاري در فراهم نمودن راهکارهاي مراقبت از سلامت توسط پرستاران و ساير مراقبت کنندگان از بيماران در مراکز شيمي درماني", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
3. ليلا السادات كهنگي, , " Implementation of nursing process in the care of children with cleft lip and palate in treatment team ", کنگره بين المللي شکاف کام و لب, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1395
    Status: Unavailable PDF