دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مخابرات 1 کارشناسي
2 تجزيه و تحليل کارشناسي
3 مدار 2 کارشناسي
4 مدار منطقي کارشناسي
5 ميکرو کنترلر کارشناسي
6 پردازش سيگنالهاي گسسته کارشناسي ارشد- دکترا
7 الکترونيک 1 کارشناسي
8 سنجش از دور دکترا- ارشد
9 جبر خطي کارشناسي
10 روش تحقيق ارشد
11 نظريه كدينگ كارشناسي
12 رياضيات گسسته كارشناسي
13 پردازش سيگنال پيشرفته دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مدار 2 نظريه اساسي مدارها و شبکه ها
2 تجزيه و تحليل signal and systems
3 پردازش سيگنالهاي ديجيتال discrete signal processing

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه پردازش سيگنالهاي گسسته ۸_۱۰/۳۰ -
سه شنبه سيگنال ۸_۱۰/۳۰ -
سه شنبه حضور ۸-۱۳ -
چهارشنبه سيگنال ۱۰/۳۰-۱۳ -