دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مخابرات 1 کارشناسي
2 تجزيه و تحليل کارشناسي
3 مدار 2 کارشناسي
4 مدار منطقي کارشناسي
5 ميکرو کنترلر کارشناسي
6 پردازش سيگنالهاي گسسته کارشناسي ارشد- دکترا
7 الکترونيک 1 کارشناسي
8 سنجش از دور دکترا- ارشد
9 جبر خطي کارشناسي
10 روش تحقيق ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مدار 2 نظريه اساسي مدارها و شبکه ها
2 تجزيه و تحليل signal and systems
3 پردازش سيگنالهاي ديجيتال discrete signal processing

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه پردازش سيگنالهاي گسسته 14-16/5 -
d;akfi تجزيه ۱۲/۵-۱۴،14-15/5 -
سه شنبه-دوشنبه تجزيه 16-17/5،12/5-14 -
يکشنبه سيگنال ۸-۱۱ -
سه شنبه سيگنال 14-16/5 -
يکشنبه معادلات 8-10/5 -
سه شنبه حضور ۸-۱۳ -
پنجشنبه پردازش 8-10/5