مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سید محمد علی زنجانی, "Dynamic model of static synchronous compensator in Single-Machine Infinite-Bus power system", Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, Vol 15-1, 2023, PP.5-13
    Status: Unavailable PDF
2. سعید فرهنگ, سید محمد علی زنجانی, بهادر فانی, "Analysis and Simulation of Inverter-Based Microgrid Droop Control Method in Island Operation Mode", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 6-1, 2022, PP.65-81
    Status: Unavailable PDF
3. حمید محمودیان, مهدی دولتشاهی, سید محمد علی زنجانی, محمد امین هنرور, "An energy‐efficient dynamic comparator in Carbon Nanotube Field Effect Transistor technology for successive approximation register ADC applications", IET Circuits Devices, Vol 1, 2022, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
4. علی قربانی, مهدی دولتشاهی, سید محمد علی زنجانی, بهرنگ برکتین, "A new low-power Dynamic-GDI full adder in CNFET technology", INTEGRATION, the VLSI journal, Vol 83, 2022, PP.46-59
    Status: Unavailable PDF
5. علی قربانی, مهدی دولتشاهی, سید محمد علی زنجانی, بهرنگ برکتین, "A New Low Power, Area Efficient 4bit Carry Look Ahead Adder in CNFET Technology", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 16-1, 2022, PP.65-73
    Status: Unavailable PDF
6. آمنه بارانی, مجید معظمی, محمد امین هنرور, سید محمد علی زنجانی, "Decentralized Robust Adaptive Control Based On Dynamic Programming for SVC Complement Controller Design", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 11-1, 2022, PP.41-48
    Status: Unavailable PDF
7. عاطفه سادات میرهدایتی, زهرا حدادی, سید محمدعلی زنجانی, حسین شاهین زاده, رمضان باییندیر, مهدی شانه, جلال مرادی, "Optimal Operation of Combined Heat and Power in Competitive Electricity Markets: a Case Study in IAUN", International Journal of Renewable Energy Research, Vol 11-3, 2021, PP.1013-1022
    Status: Available PDF
8. سيد محمد علي زنجاني, مسعود دوستي, مهدي دولتشاهي, "A new low-power, universal, multi-mode Gm-C filter in CNTFET technology", Microelectronics Journal, Vol 90 (2, 2019, PP.342-352
    Status: Available PDF
9. سيد محمد علي زنجاني, مسعود دوستي, مهدي دولتشاهي, "High-precision, resistor less gas pressure sensor and instrumentation amplifier in CNT technology", AEU - International Journal of Electronics and Communications, Vol 93 (2, 2018, PP.325-336
    Status: Available PDF
10. سید محمد علی زنجانی, مسعود دوستی, مهدی دولتشاهی, "A CNTFET universal mixed-mode biquad active filter in subthreshold region", International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Vol 28-9, 2018, PP.1-9
    Status: Available PDF
11. سید محمد علی زنجانی, مسعود دوستی, مهدی دولتشاهی, "Inverter-based, low-power and low-voltage, new mixed-mode Gm-C filter in subthreshold CNTFET technology", IET Circuits, Devices , Vol 12-6, 2018, PP.681 - 688
    Status: Available PDF
12. سارا باقرنصرابادی, مهدی دولتشاهی, سید محمد علی زنجانی, حسین پورقاسم, "طراحي مدار نمونه‌بردار و نگهدار غيريکنواخت با توان مصرفي پايين جهت کاربردهاي سيگنال‌هاي زيستي", روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 63, 1404, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
13. حمیدرضا صدرارحامی, سید محمدعلی زنجانی, مهدی دولتشاهی, بهرنگ برکتین, "طراحي يک سلول جديد ورودي انتشارگيت در فناوري آتوماتاي سلولي نقطه کوانتومي", نشريه روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 61, 1404, PP.63-78
    Status: Unavailable PDF
14. علیرضا پورخلیلی, سید محمد علی زنجانی, "طراحي يک تقويت‌‌کننده عملياتي دو طبقه با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي", روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 58, 1403, PP.143-159
    Status: Unavailable PDF
15. محمد آقایی-جشوقانی, مهدی دولتشاهی, سید محمدعلی زنجانی, محمد امین هنرور, "طراحي و شبيه‌‌سازي يک ضرب‌‌‌کننده خازني جديد با باياس جريان تطبيقي و تکنيک گيت شبه‌‌شناور با ويژگي تنظيم‌‌ پذيري الکترونيکي و خطينگي بالا براي کاربردهاي زيست‌‌ پزشکي", روش‌‌هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 15, 1403, PP.103-118
    Status: Unavailable PDF
16. معصومه عالی پور, مصطفی پرویزی, سید محمد علی زنجانی, "طراحي حسگر دماي کم توان مبتني بر عملکرد زيرآستانه ترانزيستورهاي نانولوله کربني با خطاي 5 / 1 درجه سانتيگراد براي محدوده 30 - تا 125 درجه سانتيگراد", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-50, 1401, PP.115-127
    Status: Unavailable PDF
17. هما موحد نژاد, سید محمد علی زنجانی, مجید معظمی, غضنفر شاهقلیان, "مطالعه و شبيه سازي سيستم واحد توليد با توربين آبي و بررسي تاثير جبران ساز گذراي افتي بر رفتار ديناميکي سيستم", فناوري هاي نوين در مهندسي برق و سيستم انرژي سبز, Vol 1-3, 1401, PP.17-26
    Status: Unavailable PDF
18. سید محمد علی زنجانی, غضنفر شاهقلیان, مهدی مهدویان, فرهاد مصری نژاد, "تاثير جبران ساز استاتيکي توان راکتيو بر پايداري گذرا در سيستمهاي قدرت", نشريه فناوري‏هاي نوين در مهندسي برق و سيستم انرژي سبز, Vol 1-2, 1401, PP.77-88
    Status: Unavailable PDF
19. نوید سبزواری, محمد رضا یوسفی, سید محمد علی زنجانی, "Design of a Low-Area, Low-Power and High-Speed Comparator in 65 nm FinFET Technology", مجله مهندسي مخابرات, Vol 11-44, 1401, PP.9-17
    Status: Unavailable PDF
20. محمدرضا همتی, الهام یعقوبی , سید محمدعلی زنجانی , مهدی دولتشاهی, "ارائه يک الگوريتم مسيريابي شبکه روي تراشه به منظور کاهش مصرف انرژي و افزايش قابليت اطمينان به کمک شبکه عصبي فازي و برنامه نويسي ژنتيک", تحقيقات نوين در برق, Vol 10-2, 1400, PP.43-51
    Status: Unavailable PDF
21. سید محمد علی زنجانی, مصطفی پرویزی, "طراحي و شبيه سازي يک تقويت کننده ترارساناي عملياتي راه اندازي شده از طريق بدنه مبتني بر فناوري ترانزيستور اثر ميدان نانولوله کربني", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-45, 1400, PP.65-76
    Status: Unavailable PDF
22. کرامت کرمی, سید محمد علی زنجانی, مهدی دولتشاهی دولتشاهی, "طراحي و شبيه سازي حافظه چهار ترانزيستوري و دو ممريستوري با کمترين توان مصرفي و حاصلضرب تاخير در توان", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 12-47, 1400, PP.49-59
    Status: Unavailable PDF
23. یعقوب صابری, سید محمد علی زنجانی, مصطفی عبداللهیان, "روش هاي کاهش مصرف توان در نمايشگرهاي سيار در استاندارد کدگذاري ويدئويي با کارايي بالا", تحقيقات نوين در برق, Vol 10-1, 1400, PP.13-20
    Status: Unavailable PDF
24. سامان مدنیان, سید محمد علی زنجانی, "بررسي روشهاي مديريت و بازيافت زباله هاي روبه رشد الكترونيكي با تاكيد بر فرآيندهاي سازگار با محيط زيست", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-41, 1399, PP.61-71
    Status: Unavailable PDF
25. علی رضایی, سید محمد علی زنجانی, "طراحي و تحليل دو سلول SRAM غير فرار مبتني بر ممريستور", تحقيقات نوين در برق, Vol 9-2, 1399, PP.47-56
    Status: Unavailable PDF
26. نجمه چمن پيرا, سيد محمد علي زنجاني, مهدي دولتشاهي, "طراحي و شبيه سازي يک مدار نمونه بردار و نگهدار جديد با دقت 12 بيت و نرخ نمونه برداري يک GS/s با استفاده از تکنيک نمونه برداري دوگانه", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 9-4, 1397, PP.1-10
    Status: Available PDF
27. سید محمدعلی زنجانی, زهرا عظیمی, مصطفی عظیمی, "تحليل و ارزيابي سيستم کنترل هيبريد در جبران گرهاي سنکرون استاتيکي توزيع بر پايه مبدلهاي منبع جريان", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 2-7, 1390, PP.59-67
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهسا محمدی, سید محمد علی زنجانی, مهدی دولتشاهی, , "Design and Simulation of a Low PDP Full Adder by Combining Majority Function and TGDI Technique in CNTFET Technology", 12th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2022), Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 2022
    Status: Unavailable PDF
2. یاسین صفری, سید محمد علی زنجانی, , "مروري بر مدارهاي مجتمع توان پايين در شبکه هاي هوشمند", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم‌هاي هوشمند , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. امیرحسین اصیلیان, سید محمد علی زنجانی, رضا پورنجف, , "بررسي پارامترها و روشهاي ساخت حسگرهاي جديد گاز مبتني بر نانولوله هاي کربني", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم‌هاي هوشمند , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
4. سید محمد علی زنجانی, سید محمد حسن زنجانی, حسین شاهین زاده, زهره رضایی, بهاره کاویانی باغبادرانی, جلال مرادی, , "Big Data Analytics in IoT with the Approach of Storage and Processing in Blockchain", 2022 6th Iranian Conference on Advances in Enterprise Architecture (ICAEA) , Tehran, Iran, 1401
    Status: Unavailable PDF
5. پریسا مهتاب, سید محمد علی زنجانی, پیام سنایی, , "مقايسه کننده ديناميکي پربازده با استفاده از ترانزيستور نانولوله كربني", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
6. محمدرضا همتی, سید محمد علی زنجانی, الهام یعقوبی, بهرنگ برکتین, , "ارزيابي استفاده از مدارهاي VLSI در طراحي تراشه هاي هوشمند به کمک روش شبکه عصبي فازي ", دومين کنفرانس علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
7. سید محمد علی زنجانی, عطا جهانگیر مشیدی, حسین شاهین زاده, محمدحسین فیاض دستجردی, Wahiba Yaïci, جلال مرادی, , "Data-Driven Model Predictive Control for Load-Frequency Control in Islanded Microgrids", 8th International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS), Mazandaran, Iran, 2022
    Status: Unavailable PDF
8. عطا جهانگیر مشیدی, سید محمد علی زنجانی, Dangling Xu, Xi Chen, Guijiang Wang, Shuxin Yang, , "Fusion BASED AGV Robot Navigation Solution Comparative Analysis and Vrep Simulation ", 8th International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS), , Mazandaran, Iran, 2022
    Status: Unavailable PDF
9. سامان مدنیان, سید محمد علی زنجانی, امیر بکتاش, مهشاد محمودیان, غضنفر شاهقلیان, محمدحسین فیاض دستجردی, , "Recycling of Electrical and Electronic-Waste with the Help of Marx Power Pulse Generator", 2022 International Conference on Smart Systems and Power Management (IC2SPM), Beirut, Lebanon, 2022
    Status: Unavailable PDF
10. سید محمد علی زنجانی, حسین شاهین زاده, جلال مرادی, محمد حسین فیاض دستجردی, وهیبا یاچی, محمد بن بوزید, , "Short-term Load Forecasting using the Combined Method of Wavelet Transform and Neural Networks Tuned by the Gray Wolf Optimization Algorithm", 2022 IEEE Global Energy Conference (GEC2022), Batman, Turkey, 2022
    Status: Unavailable PDF
11. حسین شاهین زاده, سید محمد علی زنجانی, جلال مرادی, محمد حسین فیاض دستجردی, وهیبا یایسی, محمد بن بوزید, , "The Transition Toward Merging Big Data Analytics, IoT, and Artificial Intelligence with Blockchain in Transactive Energy Markets", 2022 IEEE Global Energy Conference (GEC2022), Batman, Turkey, 2022
    Status: Unavailable PDF
12. سید محمد علی زنجانی, حسین شاهین زاده, جلال مرادی, زهره رضایی, بهاره کاویانی باغبادرانی, Sudeep Tanwar, , "Securing the Internet of Things via Blockchain-Aided Smart Contracts", 13th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2022), تهران, 2022
    Status: Unavailable PDF
13. S.M.Hasan Zanjani, Hossein Shahinzadeh, Azita Balali Oskui, Wahiba Yaïci, Michela Longo, S. Mohammadali Zanjani, , "Performance Assessment of Heat Pump and Solar Thermal Heating with Seasonal Storage Systems for Smart Microgrid Research Center Building at IAUN ", 2022 10th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid), Istanbul, Turkey, 2022
    Status: Unavailable PDF
14. Ata Jahangir Moshayed, Amir Sohail Khan, Shuxin Yang, سید محمد علی زنجانی, , "Personal Image Classifier Based Handy Pipe Defect Recognizer (HPD): Design And Test", 2022 7th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP) , Xian, China, 2022
    Status: Unavailable PDF
15. مصطفی عبدالهیان, سید محمد علی زنجانی, یعقوب صابری, , "مقايسه توان مصرفي سلول­ هاي رايج حافظه مبتني بر آتاماتاي سلولي کوانتومي", دومين کنفرانيس ميکروالکترونيک ايران, دانشگاه تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
16. محمدرضا همتی, مهدی دولتشاهی, سید محمد علی زنجانی, , "Design and optimization of non-volatile memory based on Memristor System", 2020 10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), دانشگاه فردوسي مشهد, 1399
    Status: Unavailable PDF
17. مصطفی پرویزی, سید محمد علی زنجانی, , "An Efficient, Current-Mode Full-Adder Based on Majority Logic in CNFET Technology", (10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2020, Mashhad=Iran, 1399
    Status: Unavailable PDF
18. سمانه میرزایی, سید محمد علی زنجانی, مهدی دولتشاهی, , "طراحي فيلتر پائين گذر Gm-C قابل تنظيم با توان مصرفي و سطح اشغالي کم در ناحيه زيرآستانه", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
19. سعید کلانتری دهقی, سید محمد علی زنجانی, مهدی دولتشاهی, , "طراحي يک مدار تمام جمع کننده مد جريان با فنّاوري 32 نانومتر نانولوله کربني", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
20. فاطمه نادری بنی, سید محمد علی زنجانی, , "دو مدار جديد در فناوري ترانزيستورهاي نانولوله کربني به منظور بهبود عملکرد سلولSRAM ", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
21. مهدی میرزائی چرخی, سید محمد علی زنجانی, مهدی دولتشاهی, , "بررسي تاثير پيکربندي مجدد مدار با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميدان نانولوله کربني بر حاصل ضرب تاخير در مصرف توان مدارهاي تمام جمع کننده مد جريان", اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
22. علیرضا کریمی, رسول موسی رضایی, , "ارائه روش ترکيبي براي کليدزني بانک خازني به منظور افزايش عمر مفيد شبکه", پژوهش در فناوري برق, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1389
    Status: Unavailable PDF
23. مسعود احمدی, , "بررسي و مقايسه فناوري هاي موجود در عرصه نمايشگرها", پژوهش در فناوري برق, دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد, 1389
    Status: Unavailable PDF