اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
لزجت سنج (ويسکومتر) ديجيتال هوشمند صنعتي جهت اندازه گيري لزجت سيالات شفاف و غيرشفاف 1389 ایران علیرضا یزدانی
حسین موحدیان عطار
محمدرضا معتضدیان
دينام غيرتماسي خودرو در جهت حذف تسمه مربوطه 1388 ایران محمدرضا معتضدیان
مجتبی صانعی
فراخوان کنترل از راه دور 1387 ایران محمد رضا معتضدیان
آچار چرخ برقي 24 ولت و 12 ولت خودروهاي سنگين با استفاده از انرژي پتانسيل چرخ لنگر 1387 ایران اکبر جعفری
محمدرضا معتضدیان
رسول آقایی حسین آبادی
کنترل اب ورودي ساختمان تحت فرمان دزدگير 1387 ایران محمدرضا معتضدیان
دستگاه هشداردهنده خواب الودگي راننده به صورت وايرلس با قابليت ارتباط با ادوات جانبي خودرو با استفاده از IR 1387 ایران اکبر جعفری
محمدرضا معتضدیان
رسول اقایی حسین ابادی
طناب جمع شونده جهت طناب رخت 1387 ایران محمدرضا معتضدیان
ارسال بلادرنگ کارکرد کنتور آب 1387 ایران مهدی اسدیان
محمدرضا معتضدیان
سيستم مکانيزه نگهبان مرزي 1387 ایران عباس چترایی
مجتبی صنعتی زاده
مهرداد منتظری
محمدرضا معتضدیان
کولر ابي بدون رطوبت و بي نياز از هرگونه کانال کشي 1387 ایران اکبر جعفری
محمدرضا معتضدیان
رضا جعفری