دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 الکترونيک يک و دو و سه کارشناسي
2 سيستمهاي مخابرات نوري کارشناسي
3 مدارهاي الکتريکي يک و دو کارشناسي
4 سنسورها و مبدلها/ ابزار دقيق/ اندازه گيري الکترونيکي کارشناسي
5 مدارهاي مخابراتي کارشناسي
6 فيلتر و سنتز مدار کارشناسي
7 طراحي سيستمهاي VLSI کارشناسي سخت افزار
8 فيلترهاي مجتمع کارشناسي ارشد
9 مدارهاي مجتمع خطي CMOS کارشناسي ارشد
10 طراحي مدارهاي مجتمع پرتراکم VLSI کارشناسي ارشد
11 طراحي مدارهاي مجتمع پرتراکم پيشرفته دکتري تخصصي
12 مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته دکتري تخصصي
13 طراحي سيستمهاي کم مصرف دکتري تخصصي
14 مبدل هاي داده A/D و D/A ارشد و دکتري
15 سيسيتمها و روشهاي سنجش و مميزي بنا ارشد
16 الکترونيک ديجيتال پيشرفته ارشد
17 تشخيص و تحمل خرابي ارشد و دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مدارهاي الکتريکي 1 مدارهاي الکتريکي 1 - سيد محمد علي زنجاني/دانش پژوهان/ 1387
2 الکترونيک آنالوگ الکترونيک 3- سيد محمد علي زنجاني
3 الکترونيک 1 و 2 الکترونيک 1 و 2 -سيد محمد علي زنجاني و ندا صرافان/ دانش پژوهان/1392
4 الکترونيک 3 الکترونيک 3 - سيد محمد علي زنجاني و سروش دانشي/ دانش پژوهان/1394
5 ابزار دقيق ابزار دقيق- سيد محمد علي زنجاني و فرناز فروتن/ فن گستر/1393
6 فيلتر مجتمع فيلترهاي آنالوگ در سي ماس نانومتري/اورمان،کولم و زيمرمان- سيد محمد علي زنجاني و فرناز فروتن/1394

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه و يکشنبه مدارهاي الکتريکي 1 8 الي 11 -
شنبه الکترونيک 3 13 الي 16 -