مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سهیلا مقیمی سرانی, سید علی ناجی, مسعود اعتمادی فر, ساسان زندی اصفهان, "Investigating the Effect of Cinnamon Edible Drop on Balance and Fear of Falling in MS Patients Referred to MS Association in Isfahan Province", Journal of Complementary Medicine Research, Vol 11-4, 2020, PP.260-264
    Status: Unavailable PDF
2. محبوبه صباغی, گیتا صدیقی, محمدرضا خدایی اردکانی, بهمن دئجی, مهدی نوروزی, مریم آقای رشتی, ساسان زندی اصفهان, "Effects of Metformin on Weight Loss and Metabolic Control in Obese Patients With Schizophrenia and Schizoaffective Disorder: A Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial", Iranian Rehabilitation Journal, Vol 17-4, 2019, PP.359-367
    Status: Unavailable PDF
3. ساسان زندی اصفهان, مهدی فاضلی, وجید شایگان نژاد, جواد هاشمی نیا, شروین بدیهیان, مریم آقای رشتی, هلیا مغزی, "Evaluating the effect of adding Fish oil to Fingolimod on TNF-alpha IL1beta IL6, and IFN-gamma in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A double-blind randomized placebo-controlled trial", Clinical Neurology and Neurosurgery, Vol 163, 2017, PP.173-178
    Status: Unavailable PDF
4. پیمان کریمی گودرزی, مسیح صبوری, ساسان زندی اصفهان, "بررسي اثرات ضد خونريزي گياه غازياقي (Falcaria Vulgaris) جهت استفاده در پانسمان زخم هاي جنگي", فصلنامه پرستار و پزشک در رزم, Vol 9-31, 1400, PP.48-55
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ساسان زندی اصفهان, پگاه خاکساری, الهام صاحبان, زهرا حمزه نژادی, , "Relationship between NSAIDs(nonsteroidal anti_inflammatory drugs) and depression. does celecoxib?have a better effect", يازدهمين کنگره علوم اعصاب پايه و باليني, Tehran, 1401
    Status: Available PDF