مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مهران زمانی فر, بهادر فانی, محمد اسماعیل همدانی گلشن, حمید رضا کارشناس, "Dynamic modeling and Optimal control of DFIG wind energy systems using DFT and NSGA-II", Electric Power Systems Research, Vol 108, 2014, PP.50-58
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهران زمانی فر, بهزاد فیاض, , "بهبود قابليت گذر از افتادگي ولتاژ توربين هاي بادي مبتني بر DFIG", چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1394
    Status: Available PDF