Download Center

R Date Title Comments Download
1 1397/02/04 مدلهاي گرافيکي احتمالاتي مبحث احتمالات ...
2 1397/02/03 مدلهاي گرافهاي احتمالاتي مبحث گراف و شبکه هاي بيزي ...
3 1397/02/04 مدلهاي گرافيکي احتمالاتي مبحث ميان ترم- بخش اول ...
4 1397/02/04 مدلهاي گرافيکي احتمالاتي مبحث ميان ترم-بخش دوم ...
5 1397/02/04 مدلهاي گرافيکي احتمالاتي مبحث ميان ترم-بخش سوم ...
6 1397/03/20 مدل هاي گرافيکي احتمالاتي-استنتاج در شبکه‌هاي بيزي مبحث پايان ترم ...
7 1397/03/20 مدل هاي گرافيکي احتمالاتي-استنتاج تقريبي در شبکه‌هاي بيزي مبحث پايان ترم ...
8 1397/03/20 مدل هاي گرافيکي احتمالاتي-شبکه هاي مارکوفي 1 مبحث پايان ترم ...
9 1401/07/30 مدل هاي گرافيکي احتمالاتي-شبکه هاي مارکوفي 2 مبحث پايان ترم ...
10 1401/02/26 لينک 8 جلسه از طراحي الگوريتم ها تصويري ...
11 1401/03/23 لينک 2 -جلسات طراحي الگوريتم ها تصويري ...
12 1401/07/30 مباني کامپيوتر سرفصل ...
13 1401/08/07 مباني کامپيوتر يک 1 ...
14 1401/08/07 مباني کامپيوتر دو 2 ...
15 1401/08/07 مباني کامپيوتر سه 3 ...
16 1401/08/07 مباني کامپيوتر چهار 4 ...
17 1401/07/30 برنامه سازي پيشرفته سرفصل ...
18 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته يک 1 ...
19 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته دو 2 ...
20 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته سه 3 ...
21 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته چهار 4 ...
22 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته پنج 5 ...
23 1401/08/07 مباني کامپيوتر پنج 5 ...
24 1401/08/07 مباني کامپيوتر شش 6 ...
25 1401/08/07 مباني کامپيوتر هفت 7 ...
26 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته شش 6 ...
27 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته هفت 7 ...
28 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته هشت 8 ...
29 1401/08/07 برنامه سازي پيشرفته نه 9 ...
30 1401/08/07 طراحي الگوريتم ها مقدمه ...
31 1401/08/07 طراحي الگوريتم ها يک 1 ...
32 1401/08/07 طراحي الگوريتم ها دو 2 ...
33 1401/08/07 طراحي الگوريتم ها سه 3 ...
34 1401/08/07 طراحي الگوريتم ها چهار 4 ...
35 1401/08/07 طراحي الگوريتم ها پنج 5 ...
36 1401/08/07 سيستم هاي فازي يک 1 ...
37 1401/08/07 سيستم هاي فازي دو 2 ...
38 1401/08/07 سيستم هاي فازي سه 3 ...
39 1401/08/07 سيستم هاي فازي چهار 4 ...
40 1401/08/07 سيستم هاي فازي پنج 5 ...
41 1401/08/07 سيستم هاي فازي شش 6 ...
42 1401/08/16 لينک هاي تصويري آموزش مباني کامپيوتر تصوير-صدا ...
43 1401/08/16 مباني کامپيوتر هشت 8 ...
44 1401/08/16 مباني کامپيوتر نه 9 ...
45 1401/08/16 مباني کامپيوتر ده 10 ...
46 1401/08/16 مباني کامپيوتر يازده 11 ...
47 1401/08/20 لينک هاي تصويري آموزش برنامه سازي پيشرفته - ...
48 1401/09/01 سيستم هاي فازي هفت 7 ...
49 1401/09/01 سيستم هاي فازي هشت 8 ...
50 1401/09/01 سيستم هاي فازي نه 9 ...
51 1401/09/01 سيستم هاي فازي نه-1 9-1 ...
52 1401/09/01 سيستم هاي فازي نه-2 9-2 ...
53 1401/09/12 سرفصل مدل هاي گرافي به همزاه منابع درس ...
54 1401/09/12 طراحي الگوريتم ها شش 6 ...
55 1401/09/12 طراحي الگوريتم ها هفت 7 ...
56 1401/09/12 طراحي الگوريتم ها هشت 8 ...
57 1401/09/12 برنامه سازي پيشرفته ده 10 ...
58 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته يازده 11 ...
59 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته دوازده 12 ...
60 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته سيزده 13 ...
61 1401/09/25 مباني کامپيوتر دوازده 12 ...
62 1401/09/25 مباني کامپيوتر سيزده 13 ...
63 1401/09/25 مباني کامپيوتر چهارده 14 ...
64 1401/09/25 مباني کامپيوترپانزده 15 ...
65 1401/09/25 مباني کامپيوتر شانزده 16 ...
66 1401/09/25 مباني کامپيوتر هفده 17 ...
67 1401/09/25 مباني کامپيوترهجده 18 ...
68 1401/09/25 مباني کامپيوتر نوزده 19 ...
69 1401/09/25 مباني کامپيوتر بيست 20 ...
70 1401/09/25 مباني کامپيوتر بيست و يک 21 ...
71 1401/09/25 مباني کامپيوتر بيست و دو 22 ...
72 1401/09/25 سيستم هاي فازي ده 10 ...
73 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته چهارده 14 ...
74 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته پانزده 15 ...
75 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته شانزده 16 ...
76 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته هفده 17 ...
77 1401/09/25 برنامه سازي پيشرفته هجده 18 ...
78 1401/10/14 مدل هاي گرافيکي طبقه بند بيزي ...
79 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها شش 6 ...
80 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها هفت 7 ...
81 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها هشت 6 ...
82 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها نه 9 ...
83 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها ده 10 ...
84 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها يازده 11 ...
85 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها دوازده 12 ...
86 1401/10/16 طراحي الگوريتم ها سيزده 13 ...
87 1402/01/09 ارائه درس شبکه هاي عصبي موضوعات ...
88 1402/01/09 شبکه هاي عصبي يک ...
89 1402/01/09 شبکه هاي عصبي دو ...
90 1402/01/09 شبکه هاي عصبي سه ...
91 1402/01/09 شبکه هاي عصبي چهار ...
92 1402/01/09 شبکه هاي عصبي پنج ...
93 1402/02/03 شبکه هاي عصبي شش ...
94 1402/02/03 شبکه هاي عصبي هفت ...
95 1402/02/03 شبکه هاي عصبي هشت ...
96 1402/02/03 سمينار 1 ...
97 1402/02/20 شبکه هاي عصبي نه ...
98 1402/02/20 شبکه هاي عصبي ده ...
99 1402/09/02 شبکه هاي عصبي يازده ...
100 1402/02/22 شبکه هاي عصبي حل تمرين ...
101 1402/03/23 شبکه هاي عصبي دوازده ...
102 1402/07/16 رايانش عصبي و يادگيري عميق 1 ...
103 1402/07/16 رايانش عصبي و يادگيري عميق 2 ...
104 1402/07/25 رايانش عصبي و يادگيري عميق 3 ...
105 1402/07/25 رايانش عصبي و يادگيري عميق 4 ...
106 1402/08/19 رايانش عصبي و يادگيري عميق 5 ...
107 1402/08/11 Neural Networks MSc ...
108 1402/08/17 رايانش عصبي و يادگيري عميق 6 ...
109 1402/08/30 رايانش عصبي و يادگيري عميق 7 ...
110 1402/08/25 Neural Networks 2 ...
111 1402/08/23 رايانش عصبي و يادگيري عميق 8 ...
112 1402/08/25 Neural Networks 3 ...
113 1402/09/02 رايانش عصبي و يادگيري عميق 9 ...
114 1402/09/09 رايانش عصبي و يادگيري عميق 10 ...
115 1402/09/09 Neural Networks 4 ...