سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فيزيک اصفهان ايران 1391
کارشناسی ارشد فيزيک اصفهان ايران 1386
کارشناسی فيزيک کاشان ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه فيزيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1393

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 فيزيک اتمي و مولکولي
2 ليزر و اپتيک
3 اپتيک و ليزر
4 لايه هاي نازک اپتيکي