مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. "بررسي تاثير شيب نماي سر ريز پلکاني(Stepped Spillway)در استهلاک انرژي", مجله بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(مجله بين المللي علوم مهندسي سابق), Vol 5, 1377, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی