دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 هيدروليک کارشناسي
2 مکانيک سيالت کارشناسي
3 بناهاي ابي کارشناسي
4 ازمايشگاه هيدروليک کارشناسي
5 هيدرولوژي کارشناسي
6 مهندسي رسوب و فرسايش دکتري
7 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
دوشنبه و سه شنب ملاقات حضوري 8 الي 17 پاسخ گويي به سوالات