مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فریدخت یزدانی, پروانه اباذری, فریبا حقانی, بیژن ایرج, "برجسته ترين مشکلات آموزش ديابت در ايران: تحليل محتواي کيفي", مجله آموزش و ارتقاي سلامت, Vol 10, 2021, PP.1-8
    Status: Available PDF
2. فریدخت یزدانی, پروانه اباذری, فریبا حقانی, بیژن ایرج, "Restrictors of the effectiveness of diabetes self‑management education: A qualitative content analysis", Journal of Education and Health Promotion, Vol 10, 2021, PP.1-10
    Status: Available PDF
3. فریدخت یزدانی, مریم طاهری, فاطمه بهرامی, "راه هاي حمايت از سلامت دستگاه گوارش", فصلنامه علمي فرهنکي آفتاب, Vol 7, 1400, PP.7-111
    Status: Available PDF
4. شفق ابن علیان, فریدخت یزدانی, "راهکارهاي حفظ سلامت کليه", فصلنامه علمي فرهنکي آفتاب, Vol 7, 1400, PP.5-8
    Status: Available PDF
5. فریدخت یزدانی, "تاثير يوگا بر مقياس هاي عملکرد کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرماني: کارآزمايي باليني تصادفي شده", مجله علمي دانشکده پرستاري و مامايي همدان, Vol 23, 1394, PP.49-62
    Status: Available PDF
6. فریدخت یزدانی, "تأثير برنامه يوگا بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني: يک کارآزمايي باليني", مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه, Vol شماره, 1393, PP.453-444
    Status: Available PDF
7. فریدخت یزدانی, "تأثير يوگا برحيطه علايم کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درماني", فصلنامۀ بيماريهاي پستان ايران, Vol 7-4, 1393, PP.33-42
    Status: Available PDF
8. فریدخت یزدانی, شادي بابازاده, "تاثير يوگا بر حيطه عملکردي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني", فصلنامه علمي پژوهشي طب مکمل, Vol 3-4, 1392, PP.624-638
    Status: Available PDF
9. فریدخت یزدانی, شادي بابازاده, "تاثير يوگا بر مقياس هاي علامتي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني", فصلنامه بيماري هاي پستان ايران،, Vol 3, 1392, PP.66-57
    Status: Available PDF
10. فریدخت یزدانی, "نماز ذکر خدا و آرامش روان", سدره المنتهي, Vol 9, 1391, PP.34-36
    Status: Available PDF
11. فریدخت یزدانی, "اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر پرستاري", مديريت پرستاري, Vol 1, 1391, PP.48-58
    Status: Available PDF
12. فریدخت یزدانی, "مقايسه ي برخي متغيرهاي زمينه اي در زنان با حاملگي ناخواسته و برنامه ريزي شده", فصلنامه سلامت خانواده, Vol 2, 1391, PP.19-26
    Status: Available PDF
13. فریدخت یزدانی, شیرین حجازی, محمود محمودی, "بررسي ارتباط كنش شغلي و رفتارهاي بهداشتي كاركنان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 2, 1390, PP.174-183
    Status: Available PDF
14. کامران توکل, سهیلا ریاحی نژاد, راحله همدانیان, فریدخت یزدانی, منصوره احمدی فراز, "بررسي مقايسه اي تأثير ژل ديکلوفناك و قرص ديکلوفناك خوراکي در کاهش درد بيماران مبتلا به ماستالژيا", فصلنامه بيماري هاي پستان ايران, Vol 1-2, 1390, PP.34-32
    Status: Available PDF
15. فریدخت یزدانی, بهرام سلیمانی, "بررسي اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانشجويان مامايي", مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol 6, 1390, PP.10-1
    Status: Available PDF
16. فریدخت یزدانی, "بررسي نشانه ها پس از درمان سرطان پستان با توجه به مشخصات دموگرافيک بيماران مراجعه کننده به مرکز پزشکي سيدالشهدا اصفهان", فصلنامه بيماري هاي پستان ايران, Vol 1-2, 1389, PP.20-27
    Status: Available PDF
17. محمد اسماعیل انصاری, فریدخت یزدانی, "بررسي عوامل موثر بر بهبود مديريت از ديدگاه سرپرستان بيمارستان هاي اصفهان 1376", بيمارستان, Vol (2)5, 1379, PP.58-59
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فریدخت یزدانی, مریم علیرضایی, فاطمه السادات خدادادی, سهیلا ریاحی نژاد, , "اثربخشي فعاليت بدني بر سلامت: چالش‌ها و فرصت‌هاي ورزشي بانوان در ايران", هشتمين همايش ملي مطالعات ورزشي و سلامت, تهران, 1402
    Status: Available PDF
2. فاطمه السادات خدادادی, فریدخت یزدانی, الهام افتخاری قینانی, , "اصول اخلاقي نيکوکاري در پرستاري: يک بررسي اجمالي براي بهبود کيفيت مراقبت هاي سلامت", اولين کنفرانس بين المللي سلامت، بهداشت و آموزش, ساري, 1402
    Status: Available PDF
3. فاطمه السادات خدادادی, فریدخت یزدانی, الهام افتخاری قینانی, , "کاربست مؤلفه‌هاي خودکارآمدي رفتار ورزشي در بقايافتگان سرطان پستان ", اولين کنفرانس بين المللي سلامت، بهداشت و آموزش, ساري, 1402
    Status: Available PDF
4. فاطمه السادات خدادادی, فریدخت یزدانی, الهام افتخاری قینانی, , "فعاليت جسماني، تمرينات ورزشي و سرطان پستان – توصيه‌هاي مبتني بر شواهد براي توان‌بخشي، مراقبت‌هاي بعدي و بقا ", اولين کنفرانس بين المللي سلامت، بهداشت و آموزش, ساري, 1402
    Status: Available PDF
5. فاطمه السادات خدادادی, فریدخت یزدانی, الهام افتخاری قینانی, , "اثربخشي فعاليت جسماني در توانبخشي بقايافتگان سرطان پستان ", کنگره بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در حوزه پيراپزشکي و سلامت, ايلام, 1402
    Status: Available PDF
6. پروانه اباذری, فریدخت یزدانی, فریبا حقانی, بیژن ایرج, , "طراحي و اجرا و ارزشيابي اولين دوره مجازي پرستار آموزش دهنده ديابت بر اساس مدل برنامه ريزي درسي کرن ", پانزدهمين همايش کشوري شهيد مطهري 1401, تهران, 1401
    Status: Available PDF
7. فریدخت یزدانی, پروانه اباذری, , "نوآوري يادگيري الکترونيکي براي آموزش پرستاران: توسعه برنامه استوري لاين ", نخستين همايش کشوري آموزش پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي, تهران, 1400
    Status: Available PDF
8. صدیقه زمانی, شکوفه زمانی, محدثه زمانیان, فریدخت یزدانی, , "واکسيناسيون کوويد 19 براي بيماران مبتلا به سرطان", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Available PDF
9. فریدخت یزدانی, , "رويکرد بين رشته اي براي مديريت پس از حاد کوويد 19", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Available PDF
10. فریدخت یزدانی, , "چالش ها و توصيه هاي خودمديريتي ديابت در همه گيري کويد-19 ", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پساکرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Available PDF
11. فريدخت يزداني, پروانه اباذری, , "مراقبت تسکيني براي سالمندان مبتلا به ديابت", سمپوزيوم مراقبت هاي تسکيني, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Available PDF
12. فریدخت یزدانی, پروانه اباذری, , "برنامه هاي تربيت آموزش دهندگان ديابت در آسيا و خاورميانه", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
13. زهرا محمدقاسمی, سمیرا حیدری, پریسا موید, مرجان جعفری, فریدخت یزدانی, , "آب درماني و کمردرد", سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روش هاي طب سنتي ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
14. سمیرا حیدری, پریسا موید, زهرا محمدقاسمی, مرجان جعفری, فریدخت یزدانی, , "ماساژدرماني و کمردرد", سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روش هاي طب سنتي در ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
15. فریدخت یزدانی, پروانه اباذری, , "چالش هاي پرستاران در ايفاي نقش آموزش دهنده ديابت در جامعه", اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
16. فریدخت یزدانی, , "کنترل ديابت از ديدگاه طب سنتي", سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روش هاي طب سنتي ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
17. فریدخت یزدانی, مینا جوزی, , "بررسي انجام فعاليت هاي خودمراقبتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 1و 2 مراجعه کننده به مرکز درماني فاطمه الزهرا و انجمن خيريه ديابت جنان نجف آباد", اولين همايش خودمراقبتي ديابت, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
18. فریدخت یزدانی, , "استانداردها و معيارهاي تشخيصي و برنامه هاي آموزشي و حمايتي خودمراقبتي انجمن ديابت آمريکا 2014", اولين همايش خودمراقبتي ديابت, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1393
    Status: Available PDF
19. فریدخت یزدانی, , "تاثير يوگا بر حيطه علايم کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرماني: يک کارآزمايي باليني", همايش سراسري مراقبت و مددجو, همدان, 1393
    Status: Available PDF
20. فریدخت یزدانی, , "درمان ام اس با تاکيد بر روش هاي جديد دارويي و مراقبت هاي پرستاري در درمان هاي دارويي ", سمپوزيوم ارتقا سلامت در بيماري مولتيپل اسکلروزيس, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1387
    Status: Available PDF
21. فریدخت یزدانی, , " اجراي تزريقات IM به روش صحيح", سمينار تازه هاي پزشکي و پيراپزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1378
    Status: Available PDF
22. فریدخت یزدانی, , "تاثير برنامه يوگا بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني : يك كارآزمايي باليني", اولين همايش بين المللي پرستاري و مامايي سلامت و تندرستي, اصفهان, 1393
    Status: Available PDF
23. فریدخت یزدانی, , "تمرينات يوگا و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني", همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در ارتقاي سلامت, اصفهان, 1392
    Status: Available PDF
24. فریدخت یزدانی, , "بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان پرستاري در مورد بهداشت فردي دوران قاعدگي", اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري, نجف آباد, 1391
    Status: Available PDF
25. فریدخت یزدانی, , "عوامل موثر بر حاملگي ناخواسته در مراکز بهداشتي درماني نجف آباد", اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري, نجف اباد, 1391
    Status: Available PDF
26. فریدخت یزدانی, مهسا ریاحی, مینا فتحی, , "آشنايي با يک روش موثر در جايگزيني پلاسما هتا استارچ ", همايش تازه هاي بالين در پرستاري و مامايي, واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF
27. فریدخت یزدانی, مینا ایران نژاد, الهام قپاندار, , "مواد غذايي موثر بر سرطان", همايش تازه هاي بالين در پرستاري و مامايي, واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF
28. فریدخت یزدانی, مریم رحیمی, , "رايحه درماني و کاربردهاي آن", همايش تازه هاي بالين در پرستاري و مامايي, واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF
29. فریدخت یزدانی, آرزو صادقی, نگین امانی, , "آشنايي با انواع محلول هاي تزريقي", همايش تازه هاي بالين در پرستاري و مامايي, واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF
30. فریدخت یزدانی, فرح فیروزه, سهیلا ریاحی نژاد, منصوره احمدی فراز, راحله همدانیان, , "مقايسه تاثير ژل و قرص ديکلوفناک در کاهش درد بيماران مبتلا به ماستالژيا", چهارمين كنگره سراسري سرطان پستان, تهران, 1390
    Status: Available PDF
31. سهيلا رياحي ن‍ژاد, فریدخت یزدانی, منصوره احمدی فراز, نگار حاجی اشرفی, , "بررسي مقايسه اي تاثير قرص اوندانسترون با متوكلوپراميد و ويتامين B6 در درمان تهوع و استفراغ حاملگي", سيزدهمين كنگره بين المللي زنان و زايمان, تهران, 1390
    Status: Available PDF
32. فرح فیروزه, فریدخت یزدانی, اعظم فروغی پور, , "بهداشت باروري در مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس", دوازدهمين كنگره بين المللي زنان و زايمان, تهران, 1389
    Status: Available PDF
33. فریدخت یزدانی, , "آرتريت روماتوئيد در سالمندي", همايش داخلي ارتقاء سلامت در سالمندي, نجف اباد, 1389
    Status: Available PDF
34. فریدخت یزدانی, , "درمان هاي طب مکمل و جايگزين CAM براي دردهاي مزمن", کنگره سراسري طب سنتي درمان هاي تلفيقي و داروهاي گياهي, خرم آباد, 1389
    Status: Available PDF
35. فریدخت یزدانی, , "تصويربرداري رزونانس مغناطيسي (MRI) قبل از عمل جراحي در سرطان پستان", سومين کنگره بين المللي انجمن علمي سرطان هاي زنان ايران, تهران, 1389
    Status: Available PDF
36. فریدخت یزدانی, , "عدم تقارن پستان ها بعد از جراحي و تأثير آن بر کيفيت زندگي", سومين کنگره سراسري سرطان پستان, تهران, 1389
    Status: Available PDF
37. فریدخت یزدانی, , "تأثير مشخصات دموگرافيك بيمار بر علائم بعد از درمان سرطان پستان", سومين کنگره سراسري سرطان پستان, تهران, 1389
    Status: Available PDF
38. فریدخت یزدانی, , "مديريت بر مبناي هدف (MBO) به عنوان يک ابزار مديريت انگيزشي، ارزشيابي و مؤثر در بيمارستان", يازدهمين همايش کشوري آموزش پزشکي, تهران, 1389
    Status: Available PDF
39. فریدخت یزدانی, , "نقش پرستار جامعه در پيشگيري از استروک", کنگره سراسري استروک, اصفهان, 1388
    Status: Available PDF
40. فریدخت یزدانی, , "تومورهاي غده آدرنال (سرطان آدرنال)", سمپوزيوم ارتقاء سلامت در بيماري مولتيپل اسكلروزيس (ام اس), دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد, 1388
    Status: Available PDF
41. فریدخت یزدانی, , "کودک آزاري جسماني و آسيب شناسي رواني", کنگره بين المللي پزشکي قانوني, تهران, 1388
    Status: Available PDF
42. فریدخت یزدانی, , "کودک آزاري جسماني و آسيب شناسي رواني", کنگره بين المللي پزشکي قانوني, تهران, 1388
    Status: Available PDF
43. فریدخت یزدانی, , "کودکان و تمرينات ورزشي مناسب", اولين كنگره سراسري نقش ورزش در سلامت كودكان, مشهد, 1388
    Status: Available PDF
44. فریدخت یزدانی, , "طب جايگزين و مکمل در مامايي", هشتمين کنگره بين المللي بيماري هاي زنان و مامايي ايران, تهران, 1388
    Status: Available PDF
45. فریدخت یزدانی, , "پيشگيري اوليه از استروک و نقش فاکتورهاي خطر", همايش سراسري استروک, اصفهان, 1388
    Status: Available PDF
46. فریدخت یزدانی, , "سير و بيماري هاي قلبي عروقي", شانزدهمين کنگره بين المللي انجمن قلب و عروق ايران با همكاري انجمن قلب آمريكا, تهران, 1387
    Status: Available PDF
47. فریدخت یزدانی, الناز رییسیان نژاد, آزاده مشکین مو, , "خستگي و ام اس", همايش سراسري دانشجويي مراقبت هاي پرستاري و مامايي در عرصه, اصفهان, 1387
    Status: Available PDF
48. فریدخت یزدانی, آزاده مشکین مو, الناز رییسیان نژاد, , "درمان غير دارويي افسردگي در ام اس", همايش سراسري دانشجويي مراقبت هاي پرستاري و مامايي در عرصه , اصفهان, 1387
    Status: Available PDF