جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
لوح تقدير: فعاليتهاي علمي و فرهنگي - معاون فرهنگي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي
تقديرنامه به مناسبت سالروز تولد حضرت زينب (س) و روز پرستار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه به مناسبت سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا و روز زن و تعالي حجاب اسلامي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقدير: بزرگداشت روز معلم و تجليل از مقام شامخ استادان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقدير به مناسبت تولد حضرت زينب (س) و روز پرستار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه به مناسبت روز پرستار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقدير: تاسيس رشته پرستاري 1379 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه: برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه 1381 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقدير نامه به مناسبت روز معلم 1382 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه از حضور به عنوان عضو هيات علمي همايش پيشگيري، درمان و بازتواني 1384 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه از حضور به عنوان عضو هيات رييسه همايش پيشگيري، درمان و بازتواني 1384 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه : معاون آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح تقدير: يازدهمين دوره مسابقات سراسري قران و عترت استادان سال 1391 رشته ترجمه و تفسير قران 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح تقدير : برگزيده در مسابقات نقاشي فرزندان اعضاي هيات علمي و کارکنان دانشگاه 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح تقدير نوزدهمين دوره مسابقات قران و عترت استادان بخش کتبي در رشته آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح سپاس: پژوهشگر برگزيده دانشکده پرستاري و مامايي سال 1393 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
تقديرنامه: روز پرستار 1393 دانشگاه آزاد اسلامي واد نجف آباد فریدخت یزدانی
لوح سپاس: پرستار هيات علمي برگزيده استان سال 1393 1393 سازمان نظام پرستاري استان اصفهان فریدخت یزدانی
لوح تقدير: روز پرستار 1398 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح سپاس: روز معلم 1398 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح سپاس روز پرستار 1399 1399 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح سپاس: پرستار هيات علمي برگزيده استان سال 1400 1400 سازمان نظام پرستاري اصفهان و معاونت درمان استان اصفهان
کتاب برتر: اصول مهارتهاي باليني، هشتمين جشنواره فرهيختگان چهلمين سال تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي 1400 دانشگاه آزاد اسلامي
لوح سپاس: تقدير از مدافعان سلامت استان اصفهان 1400 دانشکده ارتش جمهوري اسلامي ايران
لوح تقدير: روز پرستار 1400 1400 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
لوح سپاس پانزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري 1401 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1401 علوم پزشکي اصفهان فریدخت یزدانی
پروانه اباذری
فریبا حقانی
بیژن ایرج
لوح تقدير پانزدهمين جشنواره شهيد مطهري 1401 معاونت آموزشي وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکي ايران 1401 عاونت آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي پروانه اباذری
فریدخت یزدانی
فریبا حقانی
بیژن ایرج