مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1393/08/19 کتاب مراقبت از بيماران مبتلا به سرطان - ...
2 1397/04/20 کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان 1 روز اول ...
3 1397/04/20 کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان 2 روز دوم ...
4 1397/04/20 کارگاه کنترل عفونت در بيماران و بيمارستان 3 روز سوم ...
5 1397/07/24 پرسشنامه EORTC QLQ-C 30 پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان پژوهش و درمان سرطان اروپا ...
6 1397/08/08 EORTC QLQ-BR23پرسشنامه استاندارد اختصاصي پرسشنامه استاندارد اختصاصي جهت بررسي كيفيت زندگي در مبتلايان به سرطان پستان ...
7 1398/02/03 پاورپوينت چشم (کارشناسي پرستاري): قسمت اول پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 ...
8 1398/02/03 پاورپوينت چشم (کارشناسي پرستاري): قسمت دوم پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 ...
9 1398/02/03 پاورپوينت گوش (کارشناسي پرستاري) پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 ...
10 1397/07/24 جزوه چشم و گوش (کارشناسي پرستاري) پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 ...
11 1397/08/04 Diabetes Medical Management Plan (DMMP فرم طرح مديريت پزشکي ديابت در کودکان ...
12 1397/08/04 طرح مديريت طبي مراقبت از کودک مبتلا به ديابت DMMP فرم سلامت در مدرسه: ...
13 1403/04/24 احيا قلبي ريوي پايه 1401 ...
14 1403/04/24 Advance CPR احياي پيشرفته ...