مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. نگین باقری رنانی, الهام یعقوبی, ناصر ساده نژاد, توفیق عباسی, "NLR‑OP: a high‑performance optical router based on North‑Last turning model for multicore processors", The Journal of Supercomputing, Vol 78, 2022, PP.2442–2476
    Status: Unavailable PDF
2. الهام خدادادی, بهرنگ برکتین, الهام یعقوبی, زهرا مقربی راد, "FT-PDC: an enhanced hybrid congestion-aware fault-tolerant routing technique based on path diversity for 3D NoC", The Journal of Supercomputing, Vol 78, 2022, PP.523–558
    Status: Unavailable PDF
3. ساناز اسدی نیا, مهدی محرابی, الهام یعقوبی, "Non-Blocking and Multi Wavelength Optical Router Design based on Mach-zehnder Interferometer in 3-D Optical Network on Chip", Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol 15-2, 2021, PP.73-81
    Status: Unavailable PDF
4. ساناز اسدی نیا, مهدی محرابی, الهام یعقوبی, "Surix: Non-blocking and low insertion loss micro-ring resonator-based optical router for photonic network on chip", The Journal of Supercomputing, Vol 77-5, 2021, PP.4438–4460
    Status: Unavailable PDF
5. بهادر برومند, الهام یعقوبی, بهرنگ برکتین, "An enhanced cost-aware mapping algorithm based on improved shuffled frog leaping in network on chips", The Journal of Supercomputing, Vol 77, 2021, PP.498–522
    Status: Unavailable PDF
6. پریسا مظاهری کلهرودی, الهام یعقوبی, بهرنگ برکتین, "IAM: an improved mapping on a 2-D network on chip to reduce communication cost and energy consumption", Photonic Network Communications, Vol 41, 2021, PP.78-92
    Status: Unavailable PDF
7. زهرا مقربی راد, الهام یعقوبی, "ADFT: an adaptive, distributed, fault-tolerant routing algorithm for 3D mesh-based networks-on-chip", International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, Vol 10-4, 2020, PP.481 - 490
    Status: Unavailable PDF
8. معصومه سیف الهی, الهام یعقوبی, "Non-Blocking Routers Design Based on West First Routing Algorithm", Journal of Advances in Computer Research, Vol 10-1, 2019, PP.59-72
    Status: Available PDF
9. نگین باقری رنانی, الهام یعقوبی, "A Review of Optical Routers in Photonic Networks-on-Chip: A Literature Survey", Journal of Advances in Computer Engineering and Technology , Vol 4-3, 2018, PP.143-154
    Status: Unavailable PDF
10. الهام یعقوبی, میدیا رشادی, "Five-Port Optical Router Design Based on Mach–Zehnder Switches for Photonic Networks-on-Chip", Journal of Advances in Computer Research, Vol 7-3, 2016, PP.47 - 53
    Status: Unavailable PDF
11. الهام یعقوبی, میدیا رشادی, مهدی حسین زاده, "Mach–Zehnder-based optical router design for photonic networks on chip", Optical Engineering, Vol 54-3, 2015, PP.035102-1-7
    Status: Unavailable PDF
12. لیلی اشرف بختیار, الهام یعقوبی, سیده مهری حمیدی, مهدی حسین زاده, "Optical RNS adder and multiplier", International Journal of Computer Applications in Technology , Vol 52-1, 2015, PP.71-76
    Status: Unavailable PDF
13. الهام يعقوبي, لیلی اشرف بختیار, امیرحسین آدمی, سیده مهری حمیدی سنگدهی, مهدی حسین زاده, "All optical OR/AND/XOR gates based on nonlinear directional coupler", Journal of Optics, Vol 43-2, 2014, PP.146 - 153
    Status: Unavailable PDF
14. لیلی اشرف بختیار, الهام یعقوبی, امیرحسین آدمی, سیده مهری حمیدی, مهدی حسین زاده, "All-Optical Parity Circuits Using Nonlinear Directional Coupler", International Journal of Modern Education and Computer Science , Vol 5, 2013, PP.68-76
    Status: Unavailable PDF
15. لیلی اشرف بختیار, الهام یعقوبی, امیرحسین آدمی, سیده مهری حمیدی, مهدی حسین زاده, "Three-input majority function with nonlinear material in all-optical domain", Journal of Optics, Vol 42-4, 2013, PP.349–354
    Status: Unavailable PDF
16. الهام یعقوبی, لیلی اشرف بختیار, سیده مهری حمیدی, مهدی حسین زاده, "A novel design for all-optical NAND/NOR/XOR gates based on nonlinear directional coupler", Journal of Advances in Computer Research, Vol 2-4, 2011, PP.51-59
    Status: Unavailable PDF
17. لیلی اشرف بختیار, الهام يعقوبي, امیرحسین آدمی, سیده مهری حمیدی سنگدهی, مهدی حسین زاده, "The Design of half-subtractor Logic Function Based on Nonlinear Directional Coupler", Journal of Advance in Computer Research, Vol 2-2, 2011, PP.13-20
    Status: Available PDF
18. محمدرضا همتی, الهام یعقوبی, سیدمحمدعلی زنجانی, مهدی دولتشاهی, "ارائه يک الگوريتم مسيريابي شبکه روي تراشه به منظور کاهش مصرف انرژي و افزايش قابليت اطمينان به کمک شبکه عصبي فازي و برنامه نويسي ژنتيک", تحقيقات نوين در برق, Vol 10-2, 1400, PP.43-51
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. ابراهیم زمانیان, الهام یعقوبی, , "طراحي سوئيچ شبکه توروس نوري براساس ماخ زندر در شبکه روي تراشه نوري", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
2. محمدرضا همتی, سیدمحمدعلی زنجانی, الهام یعقوبی, بهرنگ برکتین, , "ارزيابي استفاده از مدارهاي VLSI در طراحي تراشه هاي هوشمند به کمک روش شبکه عصبي فازي", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1401
    Status: Unavailable PDF
3. سارا صالحی, الهام یعقوبی, فرنوش شفیعی, , "بررسي مداري مولکولي گيت هاي NOT,AND ,XOR,OR,full adder,half adder با استفاده از حلقه هاي بنزن", دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
4. زهرا غریبی, الهام یعقوبی, , "مروري بر عملکرد انواع هم بندي در شبکه بر تراشه", دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. مریم لطفی, الهام یعقوبی, فرشته قادری, , "بررسي شبکه هاي روي تراشه سه بعدي با استفاده از الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذيري خطا", دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. فرشته قادری, الهام یعقوبی, مریم لطفی, , "بررسي الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير خطا در شبکه هاي روي تراشه سه بُعدي", دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. زهرا مقربی راد, الهام يعقوبي, , "مروري بر الگوريتم هاي مسيريابي تحمل پذير اشکال در شبکه بر تراشه ي سه بعدي", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. مهری بهالو, نسیم رحمانی, زینب زراعتی, الهام یعقوبی, , "مروري بر طراحي گيت هاي منطقي تمام نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني با استفاده از تشديدگر حلقوي", 5th international conference on Information Technology, Computer , گرجستان-تفليس, 2018
    Status: Unavailable PDF
9. الهام خدادادی حسین آبادی, بهرنگ برکتین, الهام یعقوبی, , "مسيريابي اطلاعات در شبکه هاي بر تراشه ي سه بعدي و چالشهاي آن", دومين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. معصومه سیف الهی, الهام یعقوبی, سعید آیت, , "مروري بر مسيرياب هاي نوري در شبکه بر تراشه نوري", کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
11. محمدطاها شفاعتی فر, الهام یعقوبی, شریفه شاهی, , "مروري بر گيت هاي تمام نوري برگشت پذير و کاربرد آن ها در طراحي مدارات نوري", کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
12. مهدی کردزنگنه, الهام یعقوبی, , "مروري برتکنيک هاي طراحي گيت هاي ترنري", کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
13. الهام یعقوبی, مرضیه گرامی, , "ارائه يک روش جديد جمع کننده RNS براي مجموعه پيمانه {2n-1,2n,2n 1}", اولين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد, 1394
    Status: Unavailable PDF