دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي
2 اصول و مباني رايانه و شبکه کارشناسي مهندسي پزشکي
3 شبکه هاي ميان ارتباطي کارشناسي ارشد
4 معماري پردازنده هاي شبکه کارشناسي ارشد
5 زبان توصيف سخت افزار کارشناسي ارشد
6 طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشکال کارشناسي ارشد
7 سمينار کارشناسي ارشد
8 آزمون و آزمون پذيري کارشناسي ارشد
9 الکترونيک ديجيتال کارشناسي
10 طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال کارشناسي
11 مدارهاي الکتريکي کارشناسي
12 پردازش موازي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 سيگنال ها و سيستم ها سيگنال و سيستم - اپنهايم مترجم: محمود دياني
2 طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال VHDL - navabi
3 شبکه هاي ميان ارتباطي Network on Chip
4 مدار الکتريکي نظريه اساسي مدارها - دکتر جبه داري

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
چهارشنبه ملاقات حضوري 10-12 مراجعه دانشجويان با هماهنگي قبلي
دوشنبه طراحي کامپيوتري سيستم ديجيتال 8:15 - 13:30 درس کارشناسي
چهارشنبه سمينار 8:15 - 10 درس کارشناسي ارشد
يکشنبه سيگنالها و سيستم ها 8:15 - 10:30 درس کارشناسي