دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي
2 اصول و مباني رايانه و شبکه کارشناسي مهندسي پزشکي
3 شبکه هاي ميان ارتباطي کارشناسي ارشد
4 معماري پردازنده هاي شبکه کارشناسي ارشد
5 زبان توصيف سخت افزار کارشناسي ارشد
6 طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشکال کارشناسي ارشد
7 سمينار کارشناسي ارشد
8 آزمون و آزمون پذيري کارشناسي ارشد
9 الکترونيک ديجيتال کارشناسي
10 طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال کارشناسي
11 مدارهاي الکتريکي کارشناسي
12 پردازش موازي کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 سيگنال ها و سيستم ها سيگنال و سيستم - اپنهايم مترجم: محمود دياني
2 طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال VHDL - navabi
3 شبکه هاي ميان ارتباطي Network on Chip
4 مدار الکتريکي نظريه اساسي مدارها - دکتر جبه داري

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
پنج شنبه ملاقات حضوري 8 - 11 مراجعه دانشجويان با هماهنگي قبلي
يکشنبه مدارهاي الکتريکي 8 - 11:30 درس کارشناسي
سه شنبه طراحي کامپيوتري سيستم ديجيتال 8 - 11:30 درس کارشناسي
چهارشنبه طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشکال 8 - 11:30 درس دکتري
پنج شنبه شبکه هاي ميان ارتباطي 12:30 - 16 درس کارشناسي ارشد