سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي کامپيوتر- معماري سيستم هاي کامپيوتري علوم و تحقيقات تهران ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر-معماري سيستم هاي کامپيوتري علوم و تحقيقات تهران ايران 1390
کارشناسی مهندسي کامپيوتر- سخت افزار آزاد نجف آباد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
داور ژورنال JACR دانشگاه آزاد ساري 1395 1396
داور ژورنال روش هاي هوشمند در صنعت برق (JIPET) دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 1396
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 ----
داور ژورنال supercomputing ژورنال 2020 2020

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي مدارهاي نوري
2 شبکه بر تراشه
3 شبکه بر تراشه نوري
4 سيستم هاي تحمل پذير اشکال
5 نگاشت در شبکه بر تراشه