سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مكانيك (تبديل انرژي) دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1394
کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك (تبديل انرژي) دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی مهندسي مكانيك (طراحي مكانيكي) دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) , روش هاي عددي شبيه سازي MD, LD, DPD ، ترموديناميك وانتقال حرارت، مكانيك سيستم هاي بايولوژيكي، انرژي