دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اقتصاد عمومي 1
2 اقتصاد عمومي 2
3 اصول حسابداري و هزينه يابي
4 تحقيق در عمليات1 كارشناسي
5 اقتصاد عمومي 1 كارشناسي
6 تئوري احتمالات و كاربرد آن كارشناسي
7 آمار پيشرفته دكتراي تخصصي
8 مباحث ويژه دكترا
9 محاسبات نرم دكترا
10 تحليل سيستمها كارشناسي
11 كنترل كيفيت آماري كارشناسي
12 تحقيق در عمليات2 كارشناسي
13 حسابداري مديريت كارشناسي ارشد
14 نظريه تصميم گيري ارشد
15 فرآيندهاي احتمالي ارشد
16 سريهاي زماني و پيش بيني ارشد
17 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها1 كارشناسي پيوسته
18 تجزيه و تحليل سيستمها دكتراي تخصصي
19 تحليل آماري ارشد
20 مديريت مالي و حسابداري پروژه ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 اقتصاد عمومي 1 كليات علم اقتصاد از طماسب محتشم دولتشاهي
2 اقتصاد 2 اقتصاد كلان از محسن نظري
3 آمار و احتمال تحليل اماري پيشرفته از صدقياني و ابراهيمي
4 تحليل سيستمها مهندسي كنترل از دياني
5 حسابداري اصول حسابداري و هزينه يابي از مجيد وزيري و سينا شجاعي
6 تحقيق در عمليات2 جزوه مهندس صدريان كتاب پژوهش عملياتي دكتر مهرگان
7 اقتصاد اقتصاد از دكتر مهدي تقوي
8 محاسبات نرم هوش مصنوعي دكتر فاطمي قمي و منطق فازي دكتر خانمحمدي و دكتر جاسبي

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يكشنبه ملاقات حضوري 8 تا 14 نيمسال اول 1401-1400
سه شنبه ملاقات حضوري 8 تا 15 نيمسال اول 1401-1400
چهارشنبه ملاقات حضوري 8 تا 16:50 نيمسال اول 1401-1400
دوشنبه ملاقات حضوري 8 تا 14 نيمسال اول 1401-1400