سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت-OR علوم و تحقيقات تهران ايران 92
کارشناسی ارشد تحقيق در عمليات دانشگاه شيراز ايران 85
کارشناسی مديريت صنعتي ولي عصر(عج) رفسنجان ايران 82

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير تضمين كيفيت شركت موتورسازي پويا نيستانك 1381 1382
مدير گروه كارشناسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1394
مدير گروه صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستمهاي پويا،
2 بهينه سازي
3 کنترل کيفيت آماري
4 مدلسازي و حل آنها
5 پويايي شناسي سيستم
6 تحقيق در عمليات
7 پيش بيني
8 كنترل