مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Narges Toghian Chaharsoughi, محمد نصر اصفهانی, مرضیه سادات صدوری, "Prevalence and Types of Medical Errors at a Trauma Center in Isfahan, Iran (2018-2019)", Journal of Patient Safety and Quality Improvement , Vol 8-2, 2020, PP.85-91
    Status: Unavailable PDF
2. عباس حيدري, شهناز احراري, نرگس طوقيان چهارسوقي, "Moral Distress in Nursing and Its Contributors in the Context of Iran", Health, Spirituality and Medical Ethics Journal, Vol 5(3), 2018, PP.44-50
    Status: Unavailable PDF
3. Narges Toghian Chaharsoughi, "ياد بود گذاري در مراقبت تسکيني از کودکان مبتلا به سرطان", Iranian Journal of Cancer Care, Vol 1 (4), 1399, PP.10-16
    Status: Unavailable PDF
4. نیلوفر بیدار فرخ, فریبا بلورچی فرد, مسعود پهلوان زاده پهلوان زاده, نرگس طوقیان چهارسوقی, "ارتباط کيفيت مراقبت پرستاري با نگرش پرستاران در مراحل پاياني زندگي در سالمندان مبتلا به سرطان", نشريه مراقبت سرطان, Vol 1 (4, 1399, PP.30-38
    Status: Unavailable PDF
5. نرگس طوقیان چهارسوقی, فاطمه عمادی , "کاربرد تکنيک تحليل ريشه اي علل در برر سي علل يک حادثه ناگوار منجر به مرگ در اصفهان : گزارش موردي", مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران (نشريه پرستاري ايران), Vol 30-10, 1396, PP.53-61
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. نرگس طوقیان چهارسوقی, , "چالش ها و نيازهاي مراقبت پرستاري در بيماران مبتلا به بيماري سنگ مرمري", سومين همايش ملي مراقبت و درمان, علي اباد کتول, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. نرگس طوقیان چهارسوقی, , "خطاهاي دارويي ناشي از داروهاي شيمي درماني در بيماران سرطاني", سومين همايش ملي مراقبت و درمان, علي اباد کتول, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. نرگس طوقيان, , "بررسي مشكلات مرتبط با سلامت دهان و دندان در استئوپتروزيس و راهكارهاي مراقبتي", همايش ملي ارتقا سلامت فرد خانوتده و جامعه, دانشگاه ازاد اسلامي خوراسگان, 1398
    Status: Unavailable PDF
4. نرگس طوقيان چهارسوقي, , "يادبودگذاري در مراقبت تسكيني از كودكان:روش جديد مراقبت تسكيني كودكان", سمپوزيوم مراقبت هاي تسكيني, دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. نرگس طوقیان چهارسوقی, فاطمه عمادی, , "Application of root cause analysis technique in investigating the causes of a fatal adverse event ", سومين کنگره بين المللي و هشتمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. نرگس طوقيان, , "يادبودگذاري در مراقبت تسكيني كودكان مبتلا به بيماري مزمن تهديد كننده حيات", همايش ملي ارتقا سلامت فرد خانواده و جامعه, دانشگاه ازاد اسلامي خوراسگان, 1398
    Status: Unavailable PDF