دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 کودک بيمار کارشناسي
2 کودک سالم کارشناسي
3 اصول و مهارت هاي پرستاري کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه ها اصول و مهارت هاي پرستاري 8 صبح الي 4 بعد از ظهر مرکز مهرت هاي باليني دانشکده