مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امین پورصفر, سعید صابری, رسول ترکش, میثم وهابی, جواد جعفری, "Experimental and mathematical analysis on spring-back and bowing defects in cold roll forming process", International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), Vol 16/2, 2022, PP.531-543
    Status: Unavailable PDF
2. محمد علی کشتی آرا, سعید گلابی, رسول ترکش اصفهانی, "Multi-objective optimization of stainless steel 304 tube laser forming process using GA", Engineering with Computers, Vol 37, 2021, PP.155–171
    Status: Available PDF
3. زهرا زجاجی, رسول ترکش اصفهانی, "Optimization of laser forming parameters using genetic algorithms", Journal of Advanced Materials and Processing, Vol 7-2, 2019, PP.52-60
    Status: Available PDF
4. رسول ترکش اصفهانی, زهرا زجاجی, "Optimization of Finite Element Model of Laser Forming in Circular Path Using Genetic Algorithms and ANFIS", SOFT COMPUTING, Vol 20, 2016, PP.2031–2045
    Status: Available PDF
5. مجید جمالی, علی قربان پور آرانی, محمد مصیبی, رضا کلاهچی, رسول ترکش اصفهانی, "Wave propagation behavior of coupled viscoelastic FG-CNTRPC micro plates subjected to electro-magnetic fields surrounded by orthotropic visco-Pasterna", Microsystem Technologies, Vol 23-8, 2016, PP.3791–3816
    Status: Unavailable PDF
6. سعيد كياني, رسول ترکش اصفهانی, زهرا زجاجی, "بهينه‌سازي برش ورق‌هاي اينکونل 718 با ليزر CO2 به روش الگوريتم ازدحام ذرات", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 53, 1402, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
7. سید علیرضا هاشمی, رسول ترکش اصفهانی, "بررسي تاثير نانولوله‌هاي کربني تک جداره در بستر رزين اپوکسي بر جذب امواج الکترو مغناطيس در باند ايکس", ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس, Vol 5-16, 1395, PP.81-89
    Status: Unavailable PDF
8. رسول ترکش اصفهانی, احسان سنجری, "•An accurate General Method to Correlate Saturated Vapor Pressure of Pure Substances", PHYSICAL CHEMISTRY RESEARCH, Vol 3, 1394, PP.35-45
    Status: Available PDF
9. رسول ترکش اصفهانی, "An investigation on the deflection estimator models in laser forming of the full circular paths", JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, Vol 2, 1393, PP.268-276
    Status: Unavailable PDF
10. Rasoul Tarkesh Esfahani, "EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF THE COLLAR PRODUCTION ON THE PIERCED FLAT SHEET METAL USING LASER FORMING PROCESS", JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, Vol 2, 1393, PP.277-284
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. farzad abbasian, rasoul tarkesh esfahani, ebrahim mohseni homagerani, , "Tool Design and Construction for leak Testing of Gas Electrofusion Polyethylene Coupler by Vacuum Method.", International Gas Union Research Conference, rio de janeiro-Brazil, 2017
    Status: Available PDF
2. مجید نظارتی زاده, محسن لوح موسوی, رسول ترکش اصفهانی, , "بهبود فرآيند شکل دهي ليزري قطعات گنبدي شکل توليد شده با مسير مارپيچ بوسيله اعمال نيروي کمکي خارجي جانبي", نهمين همايش ملي مکانيک, دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر, 1395
    Status: Unavailable PDF
3. فرشاد قاسمی, ایمان رمضانی, رسول ترکش اصفهانی, , "شبيه ‌سازي و تحليل المان محدود سه ‌بعدي فرآيند ماشين‌کاري روي ماده‌ي اينکونل 718", دومين همايش يافته هاي نوين در هوافضا مكانيك و علوم وابسته, دانشگاه تهران, 1395
    Status: Unavailable PDF
4. فرشاد قاسمی, ایمان رمضانی, رسول ترکش اصفهانی, , "تحليل المان محدود فرم دهي اينکونل 718 با اشعه ليزر و مشاهده تغييرات دمايي و تغيير شکل ورق در نرمافزار آباکوس", اولين همايش يافته هاي نوين در هولفضا و علوم وابسته, دانشگاه تهران, 1394
    Status: Available PDF
5. علیرضا هاشمی, رسول تركش, سید مجتبی موسوی, , "راستا دادن به نانولوله هاي کربني چند جداره در زمينه پليمري اپوکسي و بررسي تاثير آن بر خواص مکانيکي کامپوزيت", دومين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم،مهندسي و تکنولوژي, استانبول, 1394
    Status: Available PDF
6. , "تحليل المان محدود شفت توربين موتور ميني جت به منظور ارائه راهکارهاي افزايش سرعت كاركرد موتور ", اولين کنفرانس تخصصي توربين هاي گازي , دانشگاه علم و صنعت , 1391
    Status: Available PDF
7. , "انتشار موج پيچشي در نانو لوله¬کربني چند جداره¬ي واقع در محيط الاستيک ", نوزدهمين کنفرانس سالانه مکانيک, دانشگاه بيرجند, 1390
    Status: Unavailable PDF
8. , "4.شناخت و بهينه سازي پارامترهاي موثر در خواص مکانيکي ورق هاي نانو کامپوزيت با استفاده از الگوريتم ژنتيک", هفدهمين کنفرانس سالانه بين المللي مکانيک, دانشگاه تهران, 1388
    Status: Available PDF
9. , "آناليز ارتعاشي تيرهاي کامپوزيتي لايه¬اي همراه با ترک عرضي با استفاده از تئوري مرتبه اول تغيير شکل برشي و تست¬هاي آزمايشگاهي", کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Unavailable PDF
10. , "تدوين دانش طراحي براي ساخت بيرينگ هاي هوايي با روانکار هوا (Air Foil Bearing)", کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Unavailable PDF
11. , "اعمال اصول طراحي براي ساخت و مونتاژ(DFMA) بر روي بيرينگ هاي موتور ميني جت", کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Unavailable PDF
12. , "بررسي اثر شکل رينگ فلزي بر ماکزيمم فشار فرم دهي وميزان کاهش ضخامت در بيلوزهاي فلزي", کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1386
    Status: Unavailable PDF
13. , "کاربرد شبيه سازي المان محدود در فرآيند هيدروبالگ فرمينگ لوله", کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد, دانشگاه نجف آباد, 1386
    Status: Available PDF