سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه دولتي کاشان ايران 93
کارشناسی ارشد مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه دولتي کاشان ايران 87
کارشناسی مکانيک - جامدات دانشگاه امام حسين ع ايران 84

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 روشهاي توليد قطعات به کمک ليزر
2 بهينه سازي مجموعه ها و خطوط توليد بر مبناي اصول DFMA
3 طراحي و تحليل و ساخت مخازن تحت فشار مطابق استاندارد ASME
4 طراحي به کمک کامپيوتر و تحليل هاي مختلف المان محدود
5 طراحي و ساخت تجهيزات پزشکي