مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. امیر تابشیان, , "پژوهشها ورويکردهاي نوين در جامعه شناسي(از تولد تا مرگ)", اولين همايش ملي جامعه شناسي تحليلي ايران, بروجرد-دانشگاه ايت الله بروجردي, 1394
    Status: Available PDF
2. امیر تابشیان, نازنین کریم اباده, , "عوامل اجتماعي تعيين کننده سلامت", اولين همايش ملي بين رشته اي انسان جامعه سلامت, دانشگاه قم, 1395
    Status: Available PDF
3. امير تابشيان, نازنین کریم اباده, , "الويتهاي پژوهشي در صنعت لبنيات", بيست و سومين کنگره ملي علوم وصنايع غذايي ايران, دانشگاه ازاد اسلامي واحد قوچان, 1394
    Status: Available PDF
4. نازنین کریم اباده, امير تابشيان, , "اخرين يافته ها درزمينه غني سازي مواد غذايي با ويتامين D", بيست وسومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران, دانشگاه ازاد اسلامي واحد قوچان, 1394
    Status: Available PDF
5. نازنین کریم اباده, امیر تابشیان, , "بيماريهاي ناشي از غذا", اولين همايش ملي ميکروبيولوژي و بيماري هاي عفوني, دانشگاه ازاد اسلامي واحد شهرکرد, 1394
    Status: Available PDF
6. نازنین کریم اباده, امیر تابشیان, , "چگونه هواي شيريني خونتان را داشته باشيد", اولين همايش داخلي خود مراقبتي ديابت, دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد, 1393
    Status: Available PDF