مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. میترا عبداللهی, حسنعلی سلطانی, کامران منتظری, بهرام سلیمانی, "Preemptive low‑dose of ketamine does not effective on anesthetic consumption, perioperative analgesic requirement and postoperative pain, nausea an", Journal of Research in Medical Sciences , Vol 18-7, 2013, PP.582-586
    Status: Available PDF
2. محمد رضا تاجی, فرید ذوالفقاری, علیرضا فرید معیر, بهرام سلیمانی, "بررسي وضعيت سطح سرمي ويتامين D قبل از عمل جراحي در بيماران مبتلا به بيماري هاي دژنراتيو ستون فقرات", مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol 33, 1394, PP.1-16
    Status: Available PDF
3. مهشید معینی مهر, اعظم فروغی پور, صبیحه شکرانی, شائی گلی, دکتر بهرام سلیمانی, "افسردگي حين بارداري و بروز پره کلامپسي در سه ماهه سوم بارداري زنان مراجعه کننده به مراکز مراقبت هاي پره ناتال شهر اصفهان", مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي, Vol 12-1, 1394, PP.103-110
    Status: Available PDF
4. بهروز محمودی بختیاری, مریم ثریا, زهره بدیعی, یلدا کاظمی, بهرام سلیمانی, "بررسي اندازه خزانه واژگان بياني کودکان طبيعي 18-36 ماهه فارسي زبان", مجله پژوهش در علوم توانبخشي , Vol 7-5, 1390, PP.681-687
    Status: Available PDF
5. آزاده امیریان, فاطمه درخشنده, احمد صالحی, دکتر بهرام سلیمانی, "تعيين اعتبار درون وبين ارزياب آزمون گفتار افراد مبتلا به شکاف کام بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني- نسخه فارسي", مجله پژوهش در علوم توانبخشي, Vol 7-4, 1390, PP.370-375
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی