سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک دانشگاه تربيت مدرس تهران ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک دانشگاه تهران ايران 1387
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه يزد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي مكانيك جامدات و خودرو دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1395
مدير توسعه فناوري، ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1401
سرپرست سراي نوآوري صنعت ساخت طلا و جواهرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ارتعاشات ماشين هاي دوار
2 ارتعاشات غيرخطي و آشوب
3 تحليل و تست مودال
4 سيستم هاي ديناميکي و کنترلي
5 شبکه هاي عصبي، الکوريتم ژنتيک و منطق فازي